یکشنبه

از روز‌های هفته
هفته فوریه اسفند رجب
شنبه ۱۳ ۲۵ ۱
یکشنبه ۱۴ ۲۶ ۲
دوشنبه ۱۵ ۲۷ ۳
سه‌شنبه ۱۶ ۲۸ ۴
چهارشنبه ۱۷ ۲۹ ۵
پنجشنبه ۱۸ ۳۰ ۶
جمعه ۱۹ ۱ ۷

یکشنبه دومین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و آخرین و هفتمین روز هفته در گاه‌شماری میلادی است. در کشورهای اروپایی و آمریکایی این روز تعطیل رسمی هفتگی است.

در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش