سکه‌های ریاست جمهوری آمریکا

سکه‌های ریاست جمهوری آمریکا در راستای اجرای برنامه سکه یک دلاری ریاست جمهوری، بخشی از مصوبه کنگره Pub.L آمریکا است که در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید. به موجب این قانون مقرر شد که تصویر تمامی رؤسای جمهور آمریکا بر روی سکه ۱ دلاری به صورت یادبودی حک گردیده و همچنین پرتره آنان می‌تواند بر روی هر شیء با ارزشی قرار گیرد.

نقش مجسمه آزادی، تصویر ثابت سکه‌های سری ریاست جمهوری آمریکا

هدف از این برنامه کمک به آموزش مردم در مورد شناخت هر چه بیشتر روسای جمهور کشور و تاریخ است. این برنامه۱۰ ساله بوده که هر سال به‌طور مرتب ۴ سکه از این سری ضرب می‌گردد و در سال ۲۰۱۶ به پایان خواهد رسد. تعداد رؤسای جمهور پیش بینی شده ۳۹ نفر است که آخرین آن رونالد ریگان خواهد بود.

تصویر ثابت این سری سکه‌های ۱ دلاری نقش نیم تنه مجسمه آزادی می‌باشد که برای انتقال پیام آزادی به تمامی جهان حک گردیده است.

اولین سکه از این سری با تصویر جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۰۷ منتشر و به افتخار روز رئیس جمهور، در ۱۹ فوریه در دسترس عموم قرار گرفت.

جستارهای وابسته ویرایش

مشخصات سکه‌ها ویرایش

جزئیات سکه‌های ضرب شده و همچنین جدول برنامه‌ریزی شده در آینده به شرح زیر است:[۱]

شماره
ردیف
شماره
رئیس جمهور
نام
رئیس جمهور
تاریخ انتشار ضرب
دنور
ضرب
فیلادلفیا
جمع ضرابخانه‌ها طرح و شمایل سالهای خدمت
۱ 1st جرج واشنگتن February 15, 2007[۲] ۱۶۳٬۶۸۰٬۰۰۰ ۱۷۶٬۶۸۰٬۰۰۰ 340,360,000[۳]   ۱۷۸۹–۱۷۹۷
۲ 2nd جان ادامز May 17, 2007[۲] ۱۱۲٬۱۴۰٬۰۰۰ ۱۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰ 224,560,000[۳]   ۱۷۹۷–۱۸۰۱
۳ 3rd توماس جفرسون August 16, 2007[۲] ۱۰۲٬۸۱۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۸۰۰٬۰۰۰ 203,610,000[۳]   ۱۸۰۱–۱۸۰۹
۴ 4th جیمز مدیسون November 15, 2007[۲] ۸۷٬۷۸۰٬۰۰۰ ۸۴٬۵۶۰٬۰۰۰ 172,340,000[۳]   ۱۸۰۹–۱۸۱۷
۵ 5th جیمز مونرو February 14, 2008[۲] ۶۰٬۲۳۰٬۰۰۰ ۶۴٬۲۶۰٬۰۰۰ 124,490,000[۳]   ۱۸۱۷–۱۸۲۵
۶ 6th جان کوئینسی آدامز May 15, 2008[۲] ۵۷٬۷۲۰٬۰۰۰ ۵۷٬۵۴۰٬۰۰۰ 115,260,000[۳]   ۱۸۲۵–۱۸۲۹
۷ 7th اندرو جکسون August 14, 2008[۲] ۶۱٬۰۷۰٬۰۰۰ ۶۱٬۱۸۰٬۰۰۰ 122,250,000[۳]   ۱۸۲۹–۱۸۳۷
۸ 8th مارتین ون بورن November 13, 2008[۲] ۵۱٬۵۲۰٬۰۰۰ ۵۰٬۹۶۰٬۰۰۰ 102,480,000[۳]   ۱۸۳۷–۱۸۴۱
۹ 9th ویلیام هنری هریسون February 19, 2009[۲] ۴۳٬۲۶۰٬۰۰۰ ۵۵٬۱۶۰٬۰۰۰ 98,420,000[۳]   ۱۸۴۱
۱۰ 10th جان تیلور May 21, 2009[۲] ۴۳٬۵۴۰٬۰۰۰ ۴۳٬۵۴۰٬۰۰۰ 87,080,000[۳]   ۱۸۴۱–۱۸۴۵
۱۱ 11th جیمز پولک August 20, 2009[۲] ۴۱٬۷۲۰٬۰۰۰ ۴۶٬۶۲۰٬۰۰۰ 88,340,000[۳]   ۱۸۴۵–۱۸۴۹
۱۲ 12th زاخاری تیلور November 19, 2009[۲] ۳۶٬۶۸۰٬۰۰۰ ۴۱٬۵۸۰٬۰۰۰ 78,260,000[۳]   ۱۸۴۹–۱۸۵۰
۱۳ 13th میلارد فیلمور February 18, 2010[۲] ۳۶٬۹۶۰٬۰۰۰ ۳۷٬۵۲۰٬۰۰۰ 74,480,000[۳]   ۱۸۵۰–۱۸۵۳
۱۴ 14th فرانکلین پیرس May 20, 2010[۲] ۳۸٬۲۲۰٬۰۰۰ ۳۸٬۳۶۰٬۰۰۰ 76,580,000[۳]   ۱۸۵۳–۱۸۵۷
۱۵ 15th جیمز بیوکنن August 19, 2010[۲] ۳۶٬۵۴۰٬۰۰۰ ۳۶٬۸۲۰٬۰۰۰ 73,360,000[۳]   ۱۸۵۷–۱۸۶۱
۱۶ 16th آبراهام لینکن November 18, 2010[۲] ۴۸٬۰۲۰٬۰۰۰ ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ 97,020,000[۳]   ۱۸۶۱–۱۸۶۵
۱۷ 17th اندرو جانسون February 17, 2011[۴] ۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ۳۵٬۵۶۰٬۰۰۰ 72,660,000[۳]   ۱۸۶۵–۱۸۶۹
۱۸ 18th یولیسیز سایمن گرانت May 19, 2011[۴] ۳۷٬۹۴۰٬۰۰۰ ۳۸٬۰۸۰٬۰۰۰ 76,020,000[۳]   ۱۸۶۹–۱۸۷۷
۱۹ 19th رادرفورد بیرچارد هیز August 18, 2011[۴] ۳۶٬۸۲۰٬۰۰۰ ۳۷٬۶۶۰٬۰۰۰ 74,480,000[۳]   ۱۸۷۷–۱۸۸۱
۲۰ 20th جیمز آبرام گارفیلد November 17, 2011[۴] ۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ 74,200,000[۳]   ۱۸۸۱
۲۱ 21st چستر آلن آرتور February 5, 2012[۴] ۴٬۰۶۰٬۰۰۰ ۶٬۰۲۰٬۰۰۰ 10,080,000[۳]   ۱۸۸۱–۱۸۸۵
۲۲ 22nd استیون گراور کلیولند May 25, 2012[۴] ۴٬۰۶۰٬۰۰۰ ۵٬۴۶۰٬۰۰۰ 9,520,000[۳]   ۱۸۸۵–۱۸۸۹
۲۳ 23rd بنجامین هریسون August 16, 2012[۴] ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ۵٬۶۴۰٬۰۰۱ 9,840,001[۳]   ۱۸۸۹–۱۸۹۳
۲۴ 24th استیون گراور کلیولند November 15, 2012[۴] ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ ۱۰٬۶۸۰٬۰۰۰ 14,600,000[۳]   ۱۸۹۳–۱۸۹۷
۲۵ 25th ویلیام مک کینلی February 19, 2013[۵] ۳٬۳۶۵٬۱۰۰ ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ 8,125,100[۳]   ۱۸۹۷–۱۹۰۱
۲۶ 26th تئودور روزولت April 11, 2013[۶] ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ ۵٬۳۱۰٬۷۰۰ 9,230,700[۳]   ۱۹۰۱–۱۹۰۹
۲۷ 27th ویلیام هوارد تافت July 9, 2013[۷] ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ 8,120,000[۳]   ۱۹۰۹–۱۹۱۳
۲۸ 28th توماس وودرو ویلسون October 17, 2013[۸] ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ 7,980,000[۳]   ۱۹۱۳–۱۹۲۱
۲۹ 29th وارن گامالیل هاردینگ February 6, 2014[۹] ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ ۶٬۱۶۰٬۰۰۰ 9,940,000[۱۰]   ۱۹۲۱–۱۹۲۳
۳۰ 30th جان کالوین کولیج April 10, 2014[۱۱] ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ 8,260,000[۱۰]   ۱۹۲۳–۱۹۲۹
۳۱ 31st هربرت هوور June 19, 2014[۱۲] ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ 8,260,000[۱۰]   ۱۹۲۹–۱۹۳۳
۳۲ 32nd فرانکلین دلانو روزولت August 28, 2014[۱۳] ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ 8,680,000[۱۰]   ۱۹۳۳–۱۹۴۵
۳۳ 33rd هری اس ترومن February 5, 2015[۱۴] ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ۸٬۲۶۰٬۰۰۰   ۱۹۴۵–۱۹۵۳
۳۴ 34th دوایت آیزنهاور April 13, 2015[۱۵] ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ۸٬۲۶۰٬۰۰۰   ۱۹۵۳–۱۹۶۱
۳۵ 35th جان اف کندی ۲۰۱۵ N/A N/A N/A   ۱۹۶۱–۱۹۶۳
۳۶ 36th لیندون بنیز جانسون ۲۰۱۵ N/A N/A N/A   ۱۹۶۳–۱۹۶۹
۳۷ 37th ریچارد نیکسون ۲۰۱۶ N/A N/A N/A N/A ۱۹۶۹–۱۹۷۴
۳۸ 38th [[جرالد فورد

قیمت]]

۲۰۱۶ N/A N/A N/A N/A ۱۹۷۴–۱۹۷۷
39th جیمی کارتر ۱۹۷۷–۱۹۸۱
۳۹ 40th رونالد ریگان ۲۰۱۶ N/A N/A N/A N/A ۱۹۸۱–۱۹۸۹
41st جورج هربرت واکر بوش ۱۹۸۹–۱۹۹۳
42nd بیل کلینتون ۱۹۹۳–۲۰۰۱
43rd جرج دبلیو بوش ۲۰۰۱–۲۰۰۹
44th باراک اوباما ۲۰۰۹–

† — تبصره قانونی: ضرب سکه با تصویر روسای جمهور تا وقتی که در قید حیات باشند برای جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی و سوء استفاده‌های شخصی ممنوع می‌باشد و باید حداقل دو سال از فوت آنان گذشته باشد.

برنامه سکه‌های بانوی اول ویرایش

همچنین برنامه دیگری برای ضرب سکه با تصویر همسران این رؤسای جمهور که در زمان تصدی پست ریاست جمهوری، نقش بانوی اول و همراه را داشتند در حال اجراست.

جنس این سکه‌ها از طلا با عیار ۹۹۹۹/. و به وزن نیم اونس و با ارزش اسمی ۱۰ دلار می‌باشد که به شرح جدول زیر است:

ردیف
#
بانوی اول
#
نام تاریخ انتشار ارزش بانکی تعداد
ضرب
طرح
روی سکه
طرح
پشت سکه
سالهای خدمت
۱ ۱ مارتا واشنگتن June 19, 2007[۱۶] $۴۲۹٫۹۵ نامشخص   ۱۷۸۹–۱۷۹۷
۲ ۲ ابیگیل آدامز June 19, 2007[۱۶] $۴۲۹٫۹۵ N/A   ۱۷۹۷–۱۸۰۱
۳ ۳ توماس جفرسون طرح Liberty August 30, 2007[۱۷] $۴۲۹٫۹۵ N/A     ۱۸۰۱–۱۸۰۹
۴ ۴ دالی مدیسون November 19, 2007[۱۸] $۵۲۹٫۹۵ N/A   ۱۸۰۹–۱۸۱۷
۵ ۵ الیزابت مونرو February 28, 2008[۱۹] $۶۱۹٫۹۵* N/A ۱۸۱۷–۱۸۲۵
۶ ۶ لوئیزا آدامز May 29, 2008[۲۰] $۶۱۹٫۹۵* N/A ۱۸۲۵–۱۸۲۹
۷ ۷ اندرو جکسون طرح Liberty August 28, 2008[۲۱] $۶۱۹٫۹۵* N/A   ۱۸۲۹–۱۸۳۷
۸ ۸ مارتین ون بورن طرح Liberty November 25, 2008[۲۲] $۵۴۹٫۹۵ N/A   ۱۸۳۷–۱۸۴۱
۹ ۹ آنا هرسیون March 5, 2009[۲۳] $۶۲۹٫۰۰ N/A ۱۸۴۱
۱۰ ۱۰ لتیتیا کریستین تایلر July 2, 2009[۲۴] N/A N/A   ۱۸۴۱–۱۸۴۲
10A 10A جولیا گاردینر تایلر August 6, 2009[۲۵] N/A N/A ۱۸۴۴–۱۸۴۵
۱۱ ۱۱ سارا پولک September 3, 2009[۲۶] N/A N/A ۱۸۴۵–۱۸۴۹
۱۲ ۱۲ مارگارت تیلور December 3, 2009[۲۷] N/A N/A   ۱۸۴۹–۱۸۵۰
۱۳ ۱۳ ابیگیل فیلمور March 18, 2010[۲۸] N/A N/A   ۱۸۵۰–۱۸۵۳
۱۴ ۱۴ جین پیرس June 3, 2010[۲۹] N/A N/A ۱۸۵۳–۱۸۵۷
۱۵ ۱۵ جیمز بیوکنن طرح Liberty September 2, 2010[۳۰] N/A N/A   ۱۸۵۷–۱۸۶۱
۱۶ ۱۶ مری تاد لینکلن December 2, 2010[۳۱] N/A N/A   ۱۸۶۱–۱۸۶۵
۱۷ ۱۷ الیزا مک کاردل جانسون May 5, 2011[۳۲] N/A N/A ۱۸۶۵–۱۸۶۹
۱۸ ۱۸ جولیا گرنت June 23, 2011[۳۳] N/A N/A ۱۸۶۹–۱۸۷۷
۱۹ ۱۹ لوسی وب هیز September 1, 2011[۳۴] N/A N/A ۱۸۷۷–۱۸۸۱
۲۰ ۲۰ لوکرتیا گارفیلد December 1, 2011[۳۵] N/A N/A   ۱۸۸۱
۲۱ ۲۱ آلیس پائول[۳۶] October 12, 2012[۳۷] N/A N/A   N/A †
۲۲ ۲۲ فرانسیس فولسوم کلیولند November 15, 2012[۳۸] N/A N/A ۱۸۸۶–۱۸۸۹
۲۳ ۲۳ کارولین هریسون December 6, 2012[۲۳] N/A N/A ۱۸۸۹–۱۸۹۲
۲۴ ۲۴ فرانسیس کلیولند December 20, 2012[۳۹] N/A N/A   ۱۸۹۳–۱۸۹۷
۲۵ ۲۵ آیدا ساکستون مک کینلی November 14, 2013[۴۰] N/A N/A ۱۸۹۷–۱۹۰۱
۲۶ ۲۶ ادیت روزولت November 21, 2013[۴۱] N/A N/A ۱۹۰۱–۱۹۰۹
۲۷ ۲۷ هلن هرون تافت December 2, 2013[۴۲] N/A N/A ۱۹۰۹–۱۹۱۳
۲۸ ۲۸ الن لوئیز ویلسون December 9, 2013[۴۳] N/A N/A ۱۹۱۳–۱۹۱۴
28A 28A ادیت بولینگ ویلسون December 16, 2013[۴۴] N/A N/A ۱۹۱۵–۱۹۲۱
۲۹ ۲۹ فلورنس هاردینگ July 10, 2014[۴۵] N/A N/A ۱۹۲۱–۱۹۲۳
۳۰ ۳۰ گریس کولیج July 17, 2014[۴۶] N/A N/A ۱۹۲۳–۱۹۲۹
۳۱ ۳۱ لو هنری هوور August 14, 2014[۴۷] N/A N/A پرونده:2014 FS-Hoover Unc O 2000.jpg ۱۹۲۹–۱۹۳۳
۳۲ ۳۲ النور روزولت September 4, 2014[۴۸] N/A N/A ۱۹۳۳–۱۹۴۵
۳۳ ۳۳ بس والاس ترومن April 16, 2015[۴۹] N/A N/A N/A N/A ۱۹۴۵–۱۹۵۳
۳۴ ۳۴ میمی آیزنهاور ۲۰۱۵ N/A N/A N/A N/A ۱۹۵۳–۱۹۶۱
۳۵ ۳۵ ژاکلین کندی اوناسیس ۲۰۱۵ N/A N/A N/A N/A ۱۹۶۱–۱۹۶۳
۳۶ ۳۶ لیدی برد جانسون ۲۰۱۵ N/A N/A N/A N/A ۱۹۶۳–۱۹۶۹
۳۷ ۳۷ پت نیکسون ۲۰۱۶ N/A N/A N/A N/A ۱۹۶۹–۱۹۷۴
۳۸ ۳۸ بتی فورد ۲۰۱۶ N/A N/A N/A N/A ۱۹۷۴–۱۹۷۷
۳۹ روزالین کارتر ۱۹۷۷–۱۹۸۱
۳۹ ۴۰ نانسی ریگان ۲۰۱۶ N/A N/A N/A N/A ۱۹۸۱–۱۹۸۹
۴۱ باربارا بوش ۱۹۸۹–۱۹۹۳
۴۲ هیلاری کلینتون ۱۹۹۳–۲۰۰۱
۴۳ لورا بوش ۲۰۰۱–۲۰۰۹
۴۴ میشل اوباما ۲۰۰۹ -

منابع ویرایش

پانویس ویرایش

 1. The United States Mint (2010-03-23). "The United States Mint Presidential $1 Coin Program". Usmint.gov. Archived from the original on 31 January 2017. Retrieved 2010-11-03.
 2. ۲٫۰۰ ۲٫۰۱ ۲٫۰۲ ۲٫۰۳ ۲٫۰۴ ۲٫۰۵ ۲٫۰۶ ۲٫۰۷ ۲٫۰۸ ۲٫۰۹ ۲٫۱۰ ۲٫۱۱ ۲٫۱۲ ۲٫۱۳ ۲٫۱۴ ۲٫۱۵ Staff (1998–2013). "Presidential Dollar Coin Release Schedule". United States Mint. Archived from the original on 10 December 2014. Retrieved 2013-12-31. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ ۳٫۱۴ ۳٫۱۵ ۳٫۱۶ ۳٫۱۷ ۳٫۱۸ ۳٫۱۹ ۳٫۲۰ ۳٫۲۱ ۳٫۲۲ ۳٫۲۳ ۳٫۲۴ ۳٫۲۵ ۳٫۲۶ ۳٫۲۷ "US Mint Circulating Presidential $1 Coin Production Figures". Usmint.gov. 2013-12-31. Archived from the original on 25 July 2015. Retrieved 2013-12-31.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ ۴٫۶ ۴٫۷ Staff (2010). "Presidential $1 Coin Information". Federal Reserve Financial Services. Archived from the original on 4 December 2010. Retrieved 2010-12-04. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)(Archived by WebCite at )
 5. "United States Mint Releases William McKinley Presidential $1 Coin Products February 19" (Press release). United States Mint. 2013-02-12. Archived from the original on 10 December 2014. Retrieved 2013-02-20.
 6. "United States Mint to Release Theodore Roosevelt Presidential $1 Coin Products on April 11" (Press release). United States Mint. 2013-04-04. Archived from the original on 10 December 2014. Retrieved 2013-05-01.
 7. "United States Mint Releases William Howard Taft Presidential $1 Coin Products July 9". US MMint. 2 July 2013. Archived from the original on 30 April 2014. Retrieved 30 April 2014.
 8. "Woodrow Wilson Presidential $1 Coin Products Available October 17". US Mint. 10 October 2013. Archived from the original on 30 April 2014. Retrieved 30 April 2014.
 9. "United States Mint Set to Release Warren G. Harding Presidential $1 Coin Products Feb. 6". US Mint. 30 January 2014. Archived from the original on 30 April 2014. Retrieved 30 April 2014.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵.
 11. "United States Mint Set to Release Calvin Coolidge Presidential $1 Coin Products April 10". United States Mint. 4 April 2014. Archived from the original on 30 April 2014. Retrieved 30 April 2014.
 12. "Herbert Hoover Presidential $1 Coin Available June 19". United States Mint. 12 June 2014. Archived from the original on 10 December 2014. Retrieved 1 September 2014.
 13. "Franklin D. Roosevelt Presidential $1 Coin Product Options Available August 28". United States Mint. 21 August 2014. Archived from the original on 10 December 2014. Retrieved 1 September 2014.
 14. "Harry S. Trumann Presidential $ 1 Coin Product Options Available February 5". Archived from the original on 27 April 2015. Retrieved 24 April 2015. {{cite web}}: line feed character in |title= at position 55 (help)
 15. "United States Mint Begins Accepting Orders for Eisenhower Presidential $1 Coin Products on April 13" (Press release). 2015-04-08. Archived from the original on 19 April 2015. Retrieved 2015-04-15.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ "United States Mint Offers First Spouse Coins" (Press release). United States Mint. 2007-05-10. Archived from the original on 7 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 17. "Thomas Jefferson's Liberty First Spouse Gold Coin Available August 30" (Press release). United States Mint. 2007-08-13. Archived from the original on 8 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 18. "United States Mint Offers Dolley Madison First Spouse Gold Coins November 19" (Press release). United States Mint. 2007-11-15. Archived from the original on 7 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 19. "Elizabeth Monroe First Spouse Gold Coin Available February 28" (Press release). United States Mint. 2008-02-27. Archived from the original on 7 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 20. "Louisa Adams First Spouse Coin and Medal Available May 29" (Press release). United States Mint. 2008-05-27. Archived from the original on 9 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 21. "Andrew Jackson's Liberty First Spouse Gold Coin and Medal Available August 28" (Press release). United States Mint. 2008-08-21. Archived from the original on 31 May 2010. Retrieved 2010-12-04.
 22. "Martin Van Buren's Liberty First Spouse Gold Coin Available November 25" (Press release). United States Mint. 2008-11-26. Archived from the original on 8 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ "United States Mint Releases Anna Harrison First Spouse Gold Coin March 5" (Press release). United States Mint. 2009-02-25. Archived from the original on 8 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 24. "Letitia Tyler First Spouse Gold Coin and Medal Available July 2" (Press release). United States Mint. 2009-07-02. Archived from the original on 8 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 25. "Julia Tyler First Spouse Gold Coin and Medal Available August 6" (Press release). United States Mint. 2009-07-28. Archived from the original on 8 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 26. "Sarah Polk First Spouse Gold Coin Available September 3" (Press release). United States Mint. 2009-09-01. Archived from the original on 8 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 27. "Numismatic Products Featuring First Spouse Margaret Taylor Available December 3 and December 17" (Press release). United States Mint. 2009-11-25. Archived from the original on 8 June 2010. Retrieved 2010-12-12.
 28. "Abigail Fillmore First Spouse Gold Coin and Medal Available March 18" (Press release). United States Mint. 2010-03-15. Archived from the original on 3 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 29. "United States Mint to Release Jane Pierce First Spouse Bronze Medal Gold Coin and Bronze Medal on June 3" (Press release). United States Mint. 2010-05-28. Archived from the original on 26 June 2010. Retrieved 2010-12-04.
 30. "James Buchanan's Liberty First Spouse Gold Coin and Medal Available September 2" (Press release). United States Mint. 2010-08-30. Archived from the original on 10 September 2010. Retrieved 2010-12-04.
 31. "United States Mint Releases Final 2010 First Spouse Gold Coin and Bronze Medal December 2" (Press release). 2010-11-24. Archived from the original on 29 November 2010. Retrieved 2010-12-04.
 32. "Eliza Johnson First Spouse Gold Coin and Bronze Medal Available May 5" (Press release). 2011-04-28. Archived from the original on 5 March 2014. Retrieved 2013-02-18.
 33. "United States Mint to Release Julia Grant First Spouse Gold Coin and Bronze Medal June 23" (Press release). 2011-06-16. Archived from the original on 5 March 2014. Retrieved 2013-02-18.
 34. "Lucy Hayes First Spouse Gold Coin & Bronze Medal Available September 1" (Press release). 2011-08-30. Archived from the original on 5 March 2014. Retrieved 2013-02-18.
 35. "Lucretia Garfield First Spouse Gold Coin and Bronze Medal Available December 1" (Press release). 2011-11-22. Archived from the original on 5 March 2014. Retrieved 2013-02-18.
 36. Alice Paul is explicitly specified in 31 U.S.C. § 5112(o)(3)(D)(i)(II)
 37. "United States Mint Launches 2012 First Spouse Gold Coin Series" (Press release). 2012-10-02. Archived from the original on 6 December 2012. Retrieved 2013-02-18.
 38. "Frances Cleveland (first term) First Spouse Gold Coins Available November 15" (Press release). 2012-11-09. Archived from the original on 15 November 2012. Retrieved 2013-02-18.
 39. "United States Mint Opens Sales for Final 2012 Numismatic Products Featuring First Spouse Gold Coins and Bronze Medal" (Press release). 2012-12-14. Archived from the original on 21 January 2013. Retrieved 2013-02-18.
 40. "United States Mint Set to Release Ida McKinley First Spouse Gold Coin November 14" (Press release). 2013-11-07. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 2014-02-16.
 41. "Edith Roosevelt First Spouse Gold Coins Available November 21" (Press release). 2013-11-14. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 2014-02-16.
 42. "United States Mint Opens Sales for Helen Taft First Spouse Gold Coins on December 2" (Press release). 2013-11-26. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 2014-02-16.
 43. "Ellen Wilson First Spouse Gold Coin Available December 9" (Press release). 2013-12-06. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 2014-02-16.
 44. "United States Mint Opens Sales for First Spouse Gold Coin and Bronze Medals December 16" (Press release). 2013-12-11. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 2014-02-16.
 45. "United States Mint Set to Release Florence Harding First Spouse Gold Coin July 10" (Press release). 2014-07-03. Archived from the original on 10 July 2015. Retrieved 2014-09-01.
 46. "Grace Coolidge First Spouse ½ Ounce Gold Coins Go On Sale July 17" (Press release). 2014-07-10. Archived from the original on 10 July 2015. Retrieved 2014-09-01.
 47. "United States Mint Opens Sales for Lou Hoover First Spouse ½ Ounce Gold Coins August 14" (Press release). 2014-08-07. Archived from the original on 10 July 2015. Retrieved 2014-09-01.
 48. "United States Mint Opens Sales for Eleanor Roosevelt First Spouse ½ Ounce Gold Coins Sept. 4" (Press release). 2014-08-28. Archived from the original on 10 July 2015. Retrieved 2014-09-01.
 49. "United States Mint Opens Sales for Bess Truman First Spouse Gold Coins on April 16" (Press release). 2015-04-09. Archived from the original on 19 April 2015. Retrieved 2015-04-15.

پیوند به بیرون ویرایش