سیبه یا سیبا واژه‌ای مهجور در فارسی است به معنی شهر دارای حصار و بارو. این واژه به قولی از زبان ترکی آمده است. همجنین سیبه Sibah بمعنای قلعه یا دیواری از چوب وعلف دور فلعه یا قلعه و شهر ، سنگر دور شهر وقلعه نیز گفته أند.[۱][۲]محلات بنام سیبه در ایرانویرایش

سیبه نام قدیم دهستان کوخرد در بخش کوخرد شهرستان بستک استان هرمزگان و نام محل تاریخی در روستای ولاشان از توابع استان اصفهان ایران است.[۱][۲]

پیشینه تاریخیویرایش

پیشینه تاریخ این سیبه قدیم را پنج هزار سال دانسته‌اند. در کوخرد دژ بزرگی به نام قلعه سیبه وجود دارد. همچنین نام گرمابه‌ای در کوخرد حمام سیبه بوده و نام درخت کهنسالی در آنجا «گز سیبه» است. همچنین سیبه نام محلی از ولاشان اصفهان است و شکل و بافت آن که دور تا دور آن را جوی و نهر آب فرا گرفته و قلعه ای در آن وجود دارد بیشترین شباهت به سیبه را داراست[۱][۳]

پانویسویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ محمدیان، کوخردی، محمد ، “ (به یاد کوخرد) “، ج۱. ج۲. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ محمد، صدیق «تارخ فارس» صفحه‌های (۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۵۳)، چاپ سال ۱۹۹۳ میلادی.
  3. الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد.
  • ^ ^ کتاب: *محمدیان، کوخردی، محمد ، “ «به یاد کوخرد» “، ج1. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰2 میلادی.

فهرست منابع و مآخذویرایش

  • محمدیان، کوخردی، محمد ، “ (به یاد کوخرد) “، ج۱. ج۲. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.
  • محمد، صدیق «تارخ فارس» صفحه‌های (۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۵۳)، چاپ سال ۱۹۹۳ میلادی.
  • الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد.