شاخ‌پایان (نام علمی: Cerapoda) نام یک زیرراسته از راسته پرنده‌کفلان است.

شاخ‌پایان
شاخ‌پایان، Cerapoda
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش