شورای کبیر مغان در سال ۱۱۴۸ ه.ق. به دعوت نادر شاه و برای تصدیق سلطنت او، پس از پیروزی بر دشمنان خارجی و آرام ساختن اوضاع داخلی در محل التقاء رودخانه های ارس و کر( موسوم به سوقویشان که اکنون در جمهوری آذربایجان است) منعقد گردید.

در این شورا نادر در برابر بزرگان، حکم رانان و کدخدایان اعلام کرد که آنچه می‌بایست انجام داده است و تصمیم به کناره گیری از کارها و استراحت دارد. بزرگان کشور که می‌دانستند او مایل به سلطنت است به اتفاق آرا، وی را به سلطنت برگزیدند.[۱] به این ترتیب شاه عباس سوم خلع شد و وی در همان سال تاجگذاری کرد.

یکی از شرکت کنندگان در این شورا، میرزا ابوتراب جد بزرگ محمدعلی فروغی بود که نمایندگی اصفهان را بر عهده داشت.[۲]

منابعویرایش

  1. تارنمای شبکه آموزش[پیوند مرده] صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  2. نقد حال، مجتبی مینوی، چاپ سوم، ۱۳۶۷، خوارزمی