طالقان (شفت)

روستایی در استان گیلان

دهی جزو دهستان شفت، از توابع بخش مرکزی شهرستان شفت است. در ۳۱ هزار گزی جنوب خاوری فومن و ۲۲ هزار گزی جنوب خاوری شفت. کوهستانی معتدل مرطوب و مالاریائی. با ۲۹۷ نفر سکنه. آب آن از نهر امامزاده ابراهیم. محصول آنجا برنج و ابریشم و عسل و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله داری و شال بافی و راه آن مالرو است. زیارتگاه امامزاده ابراهیم برادر امام رضا در چهار هزار گزی جنوب این آبادی واقع و زیارتگاه قراء اطراف محسوب می‌گردد.

طالقان
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانگیلان
شهرستانشفت
بخشمرکزی
جمعیت۲۹۷ نفر

مردم روستای طالقان به زبان تالشی سخن می‌گویند. همنامی این روستا با منطقه تات‌زبان طالقان به دلیل نزدیکی بسیار زبان‌های تالشی و تاتی است.[۱]

منابعویرایش

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲.