طنابداران

شاخه‌ای از دوم‌دهانیان
(تغییرمسیر از طناب‌داران)
طنابداران
محدودهٔ زمانی: ادیاکاران واپسین - امروز
Pristella maxillaris.jpg
ماهی پرتو ایکس (Pristella maxillaris)
آرایه‌شناسی
حوزه: یوکاریوتها
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: هوپَس‌زیان
بالاشاخه: پسین‌دهانیان
(طبقه‌بندی‌نشده): دوسوئیان
شاخه: طنابداران
بـِیتسون، ۱۸۸۵
رده‌های معروف

متن را ببینید.

جانوران دو گروه هستند: طنابداران (به انگلیسی: Chordata) و بی‌مهرگان. طنابداران را مهره‌داران هم نامیده‌اند.

ویژگی طنابداران داشتن یک طناب کوچک عصبی توخالی در پشت به نام پشت‌مازه (notochord) در مرحله‌ای از زندگی آن‌ها است. این طنابکِ میله‌ای‌شکلِ عصبی به مغز ختم می‌شود. (مانند ستون فقرات)[۱]

نیم‌طنابداران (Hemichordata) را پیش از این به عنوان زیرشاخهٔ چهارم طنابداران می‌دانستند ولی امروزه آن را شاخه‌ای جداگانه به‌شمار می‌آورند. لاروهای دم‌طنابداران دارای یک طنابک و یک طناب عصبی هستند ولی در دوران بلوغ این طناب‌ها را از دست می‌دهند؛ سرطنابداران یک طنابک و یک طناب عصبی دارند ولی مغز یا اندام ویژهٔ حسی ندارند. جمجمه‌داران تنها زیرشاخه‌ای از طنابداران هستند که دارای جمجمه می‌باشند.[۲]

زیرشاخه‌هاویرایش

شاخهٔ طنابداران سه زیرشاخه دارد:

تبارزاییویرایش

طنابداران


کلادنمای شاخه طنابداران.[۳]
طنابداران
سرطنابداران

دوسرتیزانبویندگان
آب‌دزدک دریایی

کِرمینِگانسالپ‌سانانکوزه‌دارانجمجمه‌داران

مخاطی‌واران


مهره‌داران

دندانچه‌دارانسرسپرانکامل‌کامانبال‌وارسپرسانان


آرواره‌دهانان

پلمه‌پوست‌هاغضروف‌ماهیان


کامل‌دهانان

خارپایگان


ماهی‌های استخوان‌دار

پرتوبالگان


گوشتی‌بالگان
void
چهاراندامان

دوزیستان


درون‌شامه‌داران

پستانداران


سوسماریان
void

پولک‌سوسمارسانان (مارمولک، مار، سوسمار پل‌دماغی، و خویشاوندان منقرض آن‌ها)

شاه‌سوسمارسانان (چمباتمه‌ای‌ها، پرندگان و خویشاوندان منقرض آن‌ها)منابعویرایش

 1. فرهنگ لغت بایگانی‌شده در ۶ ژانویه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine، بازدید: دسامبر ۲۰۰۸.
 2. Rychel, A.L. , Smith, S.E. , Shimamoto, H.T. , and Swalla, B.J. (2006). "Evolution and Development of the Chordates: Collagen and Pharyngeal Cartilage". Molecular Biology and Evolution 23 (3): 541–549.
 3. Putnam NH, Butts T, Ferrier DE, Furlong RF, Hellsten U, Kawashima T, Robinson-Rechavi M, Shoguchi E, Terry A, Yu JK, Benito-Gutiérrez EL, Dubchak I, Garcia-Fernàndez J, Gibson-Brown JJ, Grigoriev IV, Horton AC, de Jong PJ, Jurka J, Kapitonov VV, Kohara Y, Kuroki Y, Lindquist E, Lucas S, Osoegawa K, Pennacchio LA, Salamov AA, Satou Y, Sauka-Spengler T, Schmutz J, Shin-I T, Toyoda A, Bronner-Fraser M, Fujiyama A, Holland LZ, Holland PW, Satoh N, Rokhsar DS (June 2008). "The amphioxus genome and the evolution of the chordate karyotype". Nature. 453 (7198): 1064&ndash, 71. doi:10.1038/nature06967. PMID 18563158.

عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.

برابرهای انگلیسی:

 • آب‌دزدک دریایی: Tunicate
 • آب‌سان‌زیان: Hydrozoa
 • آرواره‌مندان: Gnathifera
 • استوانه‌ای‌ها، کرم‌های نَرّه‌ای: Priapulida
 • اسفنج دریایی: Sponge
 • اسفنج‌های آهکی (Calcarea)
 • اسفنج‌های شاخی، چنداسفنجی‌ها (Demospongiae)
 • اسفنج‌های شیشه‌ای (Hexactinellida)
 • اسفنجیان: Porifera
 • بازوپایان:Brachiopoda
 • بندپایان: Arthropoda
 • بی‌کاواکان: Acoela
 • بی‌کاواک‌سانان: Acoelomorpha
 • پاگَردداران: Ambulacraria
 • پَرازیان، شبه جانوران: Parazoa
 • پرتوئیان: Radiata
 • پهن‌زیان: Platyzoa
 • پهن‌کرم‌های بیگانه: Xenoturbellida
 • پوست‌اندازان: Ecdysozoa
 • تاج‌داران: Lophophorata
 • تاج‌وچرخ‌زیان: Lophotrochozoa
 • تارآروارگان، کرم‌های پیکانی، پیکانیان: Chaetognatha
 • تخت‌زیان، لاکه‌زیان: Placozoa
 • تک‌غنچه‌زیان: Monoblastozoa
 • تیغ‌کلاه‌داران: Scalidophora
 • جعبه‌زیان: Cubozoa
 • جمجمه‌داران: Craniata
 • چرخ‌داران، گردان‌تنان: Rotifera
 • چرخ‌زیان: Trochozoa
 • چرخک‌داران: Trochophore
 • خارپوستان: Echinoderm
 • خارسران: Acanthocephala
 • خزه‌زیان: Bryozoa
 • درون‌مورزیان: Entoprocta
 • دهان‌گِرد: Hagfish
 • دوسوئیان (Bilateria)
 • دوم‌دهانیان: Deuterostomia
 • دُم‌طنابداران: Urochordata
 • راست‌شناوران: Orthonectida
 • روبانیان: Nemertea
 • ریزآرواره‌زیان: Limnognathia، Micrognathozoa
 • ساق‌زیان: Staurozoa
 • سرطنابداران: Cephalochordata
 • سینه‌بندداران: Loricifera
 • شانه‌داران: Ctenophora
 • شکم‌تاران: Gastrotricha
 • طنابداران: Chordata
 • عروس دریایی جعبه‌ای: Box jellyfish
 • عروس ساقدار دریایی: Stauromedusae
 • فنجان‌زبان: Scyphozoa
 • کرم پهن: Flatworm
 • کرم‌های آرواره‌دار: Gnathostomulida
 • کرم‌های بادام‌زمینی: Sipuncula
 • کرم‌های پهن: Platyhelminthes
 • کرم‌های تیغ‌به‌سر. پوزه‌جنبان‌تباران: Kinorhyncha
 • کرم‌های حلقوی: Annelida
 • کرم‌های لوله‌ای: Nematode
 • کرم‌های مخملی: Onychophora
 • کرم‌های نعل اسبی: Phoronida
 • کرم‌های یال‌اسبی: Nematomorpha
 • کندرو: Tardigrade
 • گردنورونیان: Cycloneuralia
 • گل‌سان‌زیان: Anthozoa
 • لَخته‌پایان: Lobopodia
 • لوزی‌زیان: Rhombozoa
 • لوله‌کرم‌واران: Nematoida
 • مارپیچ‌داران: Spiralia
 • مخاط‌زیان: Myxozoa
 • مخاطی‌واران: Myxini
 • مرجانیان: Cnidaria
 • مویین‌تخته: Trichoplax
 • مهره‌داران: Vertebrata
 • میان‌زیان: Mesozoa
 • نخست‌دهانیان: Protostomia
 • نرم‌تنان: Mollusca
 • نمرتس‌پوستان: Nemertodermatida
 • نیزک: Lancelet
 • نیم‌طنابداران: Hemichordata
 • هم‌زیَک: Symbion
 • هم‌زیکان: Cycliophora
 • همه‌بندپایان: Panarthropoda
 • هوپس‌زیان: Eumetazoa


</noinclude>