باز کردن منو اصلی

عبدالکریم حکمت یغمائی فرزند ابوالقاسم طغری یغمایی شاعر و پژوهشگر است و کتاب‌های زیادی دربارهٔ خور و بیابانک نوشته است.

کتاب‌هاویرایش

  • جندق روستایی کهن بر کران کویر (انتشار: ۱۳۵۳ خ)
  • بر ساحل کویر نمک (۱۳۶۹ خ)

منابعویرایش

حکمت یغمایی، عبدالکریم (۱۳۶۹ خورشیدیبر ساحل کویر نمک، تهران: انتشارات توس تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)