باز کردن منو اصلی

عبدالکریم حکمت یغمایی

شاعر ایرانی

عبدالکریم حکمت یغمائی متولد ١٣٢٨ خورشیدی فرزند ابوالقاسم طغری یغمایی، شاعر و پژوهشگری از منطقه خوروبیابانک می باشند که با نوشتن کتاب های متعددی درباره این منطقه قدم بسیار مهمی در معرفی منطقه خور و بیابانک برداشته اند. و با ثبت نوشته های مستند خود از تاریخ، آداب و رسوم و فرهنگ این منطقه در حد توانشان حفاظت کرده اند.


زندگی نامه[۱]ویرایش

عبدالکریم حکمت یغمایی در فروردین ماه ١٣٢٨ خورشیدی در شهر خور زاده شد. تا دوره ی اوّل دبیرستان را در زادگاهش درس خواند. دوره ی دوم دبیرستان را در یزد و اصفهان پی گرفت. در سال ١٣٤٦ به دانشگاه اصفهان راه یافت و در رشته ی جغرافیا فارغ التحصیل شد. پس از خدمت سربازی در وزارت فرهنگ و هنر به کار پرداخت و پس از چندی به آموزش و پرورش انتقال یافت و در زادگاهش به کار پرداخت. در سال ١٣٨٨ بازنشسته شد و اکنون کارهای پژوهشی خود را در شهر خور پی می گیرد. تا کنون ١٠ کتاب و چندین مقاله از او به چاپ رسیده است که بیش تر آن ها در زمینه ی تاریخ، جغرافیا، ادبیات و مردم شناسی منطقه خوروبیابانک است.

کتاب‌ها[۲]ویرایش

 • جندق روستایی کهن بر کران کویر (انتشار توس ١٣٥٣)
 • ذوالریاستین فضل بن سهل، وزیر ایرانی مأمون (انتشارات اداره نگارش فرهنگ و هنر ١٣٥٦)
 • جندق و قومِس در اواخر قاجار«مولف: اسماعیل هنر(معتمد دیوان) - تصحیح و توضیح: عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات تاریخ ایران ١٣٦٢)
 • بر ساحل کویر نمک (انتشارات توس ١٣٧٠)
 • شهد شورستان (انتشارات گستره ١٣٨٠)
 • با کاروان عشق «نوحه ها و مراثی ابوالقاسم یغمایی - مقدمه ام‍ی‍رم‍ح‍م‍ود ان‍وار، ع‍ل‍ی‌ آ داود، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌» (انتشارات مگستان ١٣٨٠)
 • خور در آینه زمان «یادداشت های تاریخی - اجتماعی ابوالقاسم طغرا یغمایی - به کوشش عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات مگستان ١٣٨٩)
 • اخلاق طهماسبی «مولف: ماجد بن محمّد حسینی بحرانی - تصحیح عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات مگستان ١٣٨٩)
 • از خور و روزگاران، طغرا نوشت «یادداشت های ابوالقاسم طغرا یغمایی - به کوشش عبدالکریم حکمت یغمایی» (انتشارات آذر کلک ١٣٩٢)
 • پی سپار کوچه های کودکی (انتشارات آذر کلک ١٣٩٥)

منابعویرایش

 1. حکمت یغمایی، عبدالکریم (۱۳۷۰بر ساحل کویر نمک، تهران: انتشارات توس

2- حکمت یغمایی - عبدالکریم (١٣٩٦خورشیدی) - خور شهر شورستان - زنجان - انتشارات آذر کلک

 1. خور شهر شورستان. به کوشش عبدالکریم حکمت یغمایی.
 2. خور شهر شورستان. به کوشش عبدالکریم حکمت یغمایی.