باز کردن منو اصلی

در نظریه مجموعه‌ها، یک عدد ترتیبی یا یک

  1. عدد اردینال (به انگلیسی: Ordinal number) یا یک ترتیب یک نوع ترتیب در مجموعه‌ای خوش ترتیب می‌باشد. در حساب اعداد متناهی این اعداد همان اعداد مخصوص شمارش یک، دو، سه و .. یعنی اول، دوم، سوم و .. هستند. بنابراین بسیار شبیه اعداد اصلی متناهی خواهند بود. به همین دلیل از اعداد طبیعی برای هر دو اعداد اصلی و ترتیبی متناهی می‌توان استفاده کرد. منشأ اعداد ترتیبی نامتناهی (ترنسفینیت) مجموعه‌های نامتناهی است. کوچکترین عدد نامتناهی ترتیبی ω است که با عدد اصلی, '''''' (الف-صفر) متناظر است.

منابعویرایش

  • امیر هوشنگ یمینی (چهارم دی ماه ۱۳۷۹مبانی ریاضیات، مرکز نشر دانشگاه امیر کبیر، شابک ۹۶۴-۴۶۳-۰۳۴-۳ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)