عملگر دیفرانسیلی

(تغییرمسیر از عملگر مشتق)

در ریاضیات، عملگر دیفرانسیلی عملگری است که به صورت تابعی از عملگر مشتق تعریف می‌شود.

نمادهاویرایش

پر استفاده‌ترین نماد، همان نماد مشتق‌گیری است:

 
 : وقتی مشخص است که نسبت به چه متغیری مشتق گرفته می‌شود (معمولاً برای توابع یک متغیره بکار می‌رود)
 : متغیر مشتق‌گیری در این نماد به‌طور صریح آمده‌است.

مشتق nاُم:

 
 
 

عملگر لاپلاس، عملگری پرکاربرد که در بسیاری از معادلات فیزیکی مشاهده می‌شود:

 

جستارهای وابستهویرایش