عناق‌الارض

عناق‌الارض (کودک زمین) یا گاما زن برزنجیر ستاره‌ای دوتایی است که در صورت فلکی زن برزنجیر قرار دارد. عناق‌الارض که رِجْل مسلسله نیز نامیده شده ستاره‌ای دوتایی شامل غول درخشان ردهٔ ک۳ با قدر ۲/۳ و کوتولهٔ ب۹ با قدر ۴/۸ است.[۱]

عناق‌الارض
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی زن برزنجیر
بعد ۰۲h ۰۳m ۵۳.۹۵۳۱s
میل ‏۴۷.۰۰۹″۱۹′‎+۴۲°
قدر ظاهری (ع) ۲.۲۶
مشخصات
نوع طیف K3IIb
شاخص رنگ U−B +1.58
شاخص رنگ B−V +1.37
شاخص رنگ R−I +0.68
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۱۱.۷ ± ۰.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۴۳.۰۸ mas/yr
میل: −۵۰.۸۵ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۹.۱۹ mas
قدر مطلق (MV)−۲.۹
جزئیات
شعاع۸۰ R
درخشندگی۲,۰۰۰ L
درجه حرارت۴,۵۰۰ کلوین
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش

  1. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.