شترزنک

(تغییرمسیر از عنکبوت‌های شتری)

رتیل یا شُتُرزَنَک یا عنکبوت شتری از راستهٔ عنکبوتیان است که «عقرب باد» نیز نامیده می‌شود، مشتمل بر ۱۰۰۰ گونه شناخته شده در قالب ۱۵۳ سرده است. بزرگترین آنها می‌توانند تا ۱۹ سانتیمتر رشد کنند. بدن آنها از دو بخش شکم و سر تشکیل شده و از قلابک‌های[۱] بزرگ و قدرتمندی نیز برخوردارند که از آنها برای تولید صدا نیز استفاده می‌کنند. بیشتر شترزنک‌ها ساکن نواحی بیابانی هستند و از بندپایان و مهره‌داران کوچک تغذیه می‌کنند.

گذشتگان آنچنان ترسی از شترزنک داشته‌اند که افسانه‌وار می‌گفته‌اند که هرگاه کسی را نیش بزند، به سرعت خود را به گورستان می‌رساند و به جانوران گوشتخوار گورستان، مژدهٔ رسیدن گوشت تازه را می‌دهد.

عنکبوت شتری فاقد غدد زهر میباشد.

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solifugae&oldid=391634472

  1. chelicerae