غلامحسین زرگری‌نژاد

تاریخ‌نگار ایرانی

غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران است. او بیشتر در زمینهٔ تاریخ معاصر ایران و تاریخ اسلام فعالیت دارد.[۱]

غلامحسین زرگری‌نژاد
غلامحسین زرگری‌نژاد
غلامحسین زرگری‌نژاد
زاده۱۳۲۹ خورشیدی
بجنورد
زمینه کاریتاریخ اسلام
تحصیلاتدکترای تاریخ
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران

زندگی‌نامهویرایش

زرگری‌نژاد در سال ۱۳۲۹ در شهرستان بجنورد متولد شد. در سال ۱۳۵۲ به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران راه یافت و تحصیلات خود را در رشتهٔ تاریخ در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. در سال ۱۳۷۲ درجهٔ دکترای تخصصی تاریخ را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد و به مدت ۳ سال در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه به تدریس تاریخ سیاست و تاریخ اسلام و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران پرداخت. وی در سال ۱۳۷۳ به گروه تاریخ دانشگاه تهران پیوست.[نیازمند منبع]

کتاب‌شناسیویرایش

 
غلامحسین زرگری‌نژاد
 • تاملاتی در علم تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلامی، غلامحسین زرگری نژاد، عطاء الله حسنی، هاشم آقاجری، به کوشش حسن حضرتی، ۱۳۸۱
 • اندیشه و سیاست در ایران قاجار، غلامحسین زرگری نژاد، تهران: نگارستان اندیشه، ۱۳۹۸
 • رساله احکام قانون اداره بلدیه، عبدالحسین لاری، تصحیح غلامحسین زرگری نژاد، ۱۳۸۵
 • روزشمار تاریخ معاصر ایران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۶.
 • عاشورا، نشر همراه، تهران، ۱۳۸۶.
 • تاریخ ایران در دوره قاجاریه، غلامحسین زرگری نژاد، تهران: سمت، ۱۳۹۵
 • تاریخ تحلیلی اسلام از بعثت تا غیبت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶.
 • رسائل مشروطیت، دو جلد، مؤسسه توسعه و تحقیقات علوم انسانی، تهران، ۱۳۸۶.
 • سیاست‌نامه‌های عصر قاجار (رسائل سیاسی)، دو جلد، مؤسسه توسعه و تحقیقات علوم انسانی، تهران، ۱۳۸۶.
 • تاریخ احمد شاهی (تصحیح)، نوشته محمود حسینی جامی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.
 • مآثر سلطانیه (تصحیح)، نوشته عبدالرزاق دنبلی، روزنامه ایران، تهران، ۱۳۸۳.
 • شرح آسیای مرکزی و انتشار سیویلیزاسیون روسی در آن (تصحیح) مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران، ۱۳۸۳.
 • نهضت امام حسین و قیام کربلا، سمت، ۱۳۸۳، (کتاب برگزیده سال)
 • تاریخ تحلیلی اسلام، انجمن معارف اسلامی، قم، ۱۳۸۱.
 • احکام‌الجهاد و اسباب‌الرشاد، بقعه، ۱۳۸۰.
 • تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت) سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۹، (کتاب برگزیده سال)
 • هفت رساله سیاسی از عصر قاجار، کتابخانه ملی ایران، تهران، ۱۳۷۹.
 • رسائل مشروطیت، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۴.
 • خاطرات نخستین سپهبد ایران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۳.
 • تاریخ سال سوم دبیرستان، کتاب درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۶۷.
 • تاریخ سیاسی اجتماعی ایران بعد از اسلام، کتاب درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۶۶.
 • تاریخ سیاسی اجتماعی ایران قبل از اسلام، کتاب درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۶۴.
 • روش تحقیق در تاریخ، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، کتاب درسی، ۱۳۶۳.
 • نهضت آزادی‌بخش فلسطین، کتاب درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ۱۳۶۳.
 • تاریخ تمدن و فرهنگ، کتاب درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۶۲.
 • تاریخ معاصر ایران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، کتاب درسی، ۱۳۶۲.

مقالاتویرایش

 • موافقت نامه گلستان، قرارداد متارکه جنگ یا عهدنامه قطعی(؟!)، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، شماره هشتم، بهار ۱۳۹۰.
 • از مدرسه صنایع مستظرفه تا دانشکده هنرهای زیبا، مروری بر زمینه‌های شکل‌گیری و تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران، هنرهای زیبا، شماره ۳۰، تیرماه ۱۳۸۶.
 • زندگی و زمانه فتحعلی‌خان قاجار، گذری بر نخستین تلاش نافرجام برای تأسیس سلسله قاجار، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۵۲، دی ۱۳۸۵.
 • اندیشه‌های سیاسی شیخ‌الرئیس، مجله تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره ۲، آذر ۱۳۸۵.
 • تیمورتاش: قربانی منافع ایران در خلیج فارس، تاریخ (ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)، شماره ۴، اسفند ۱۳۸۴.
 • قانون حکومت ایران (سومین قانون اساسی عصر ناصری)، مجله تاریخ، شماره چهارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره چهارم، آبان ۱۳۸۳.
 • تأسیس و گسترش فرمانروایی احمدخان سدوزایی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۳۴، مرداد ۱۳۸۱.
 • مناسبات سفیر عثمانی با رهبران مشروطیت، مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و ترکیه، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شماره سوم، تیر ۱۳۸۲.
 • منبع‌شناسی تاریخ مناسبات ایران و عثمانی در اوایل دوره قاجار، مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و ترکیه، شماره اول، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرداد ۱۳۸۱.
 • تکوین و تحول جامعه هزاره و فراز و نشیب‌های آن در مناسبات با حکومت‌های ایران در دوره صفویه و قاجاریه، کتاب ماه، شماره ۸ و ۹، خرداد ۱۳۸۰.
 • ملکم‌خان، ترقی‌خواهی در سیاست، انحطاط‌طلبی در اقتصاد و فرهنگ، تهران، فرهنگ اندیشه، شماره اول، خرداد ۱۳۸۰.
 • خاوری شیرازی و تثبیت مکتب تاریخ‌نویسی استرآبادی، مجله تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره یکم، مرداد، ۱۳۸۰.
 • نهضت‌ها و جنبش‌های معاصر و انقلاب اسلامی، اردیبهشت ۱۳۷۹، آخرین انقلاب قرن، نشر معارف، محل انتشار تهران.
 • میراث تاریخی اندرزنامه‌نویسان دوره قاجار، مجله تاریخ، شماره اول، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۷۹.
 • بررسی احکام‌الجهاد و اسباب‌الرشاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال چهل و سوم، شماره ۱۵۵، ۱۳۷۹.
 • رستم‌الحکما، هذیان به‌جای تاریخ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ویژه مطالعات صفوی (۱)، سال چهارم، شماره اول و دوم، آذر ۱۳۷۹.
 • قرائتی دیگر از منازعه لرد مینتو و سرهارد فورد جونز، مجله تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره ۳، مرداد ۱۳۸۱.
 • سنت پژوهش و نقد اخبار در متون تاریخی، پژوهش حوزه و دانشگاه.
 • اندرزها واندیشه‌های سیاسی کشفی دارابی، یادنامه خاتمی، شماره اول، اردیبهشت ۱۳۷۶.
 • نظریه اتحاد اسلام در اندیشه سید جمال‌الدین اسدآبادی، یادواره یکصدمین سالگشت سید جمال‌الدین اسدآبادی، شماره اول، اردیبهشت ۱۳۷۶.
 • عدالت، میراث متروک انبیا در حکومت اموی، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا، اردیبهشت ۱۳۷۵.
 • نگاهی به اندیشه‌های سیاسی طالبوف تبریزی، فرهنگ و توسعه، شماره نهم، مرداد ۱۳۷۴.
 • ارشادالغافلین و تنبیه‌الجاهلین، تاریخ معاصر ایران، شماره ۷، خرداد ۱۳۷۴.
 • رساله اصول ملکم‌خان و نقد آن در یکی از نوشته‌های دوره ناصری، تاریخ معاصر ایران، شماره ۶، مهر ۱۳۷۳.
 • مروری بر خاطرات سپهبد امیراحمدی (قسمت دوم)، تاریخ معاصر ایران، شماره پنجم، بهمن ۱۳۷۲.
 • مروری بر خاطرات سپهبد امیراحمدی (قسمت اول)، تاریخ معاصر ایران، شماره چهارم، بهمن ۱۳۷۱.
 • ناامنی و عدم ثبات سیاسی و تأثیر آن بر روند توسعه در تاریخ ایران، فرهنگ و توسعه، شماره چهارم، بهمن ۱۳۷۱.
 • ارشادالعباد الی عمارةالبلاد، فرهنگ توسعه، اول، شهریور ۱۳۷۱.
 • رسائل مشروطیت و سیری کوتاه در محتوی آن‌ها، فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره ۲، مرداد ۱۳۶۹.
 • مروری بر نظریات و عقاید سیاسی معتزله، مطالعات تاریخی، شماره دوم، مرداد ۱۳۶۸.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش