فاطمه سمرقندی (؟ -۱۱۸۵) (نسب: فاطمه بنت محمد بن احمد سمرقندی) فقیه و محدث خوارزمی در نیمهٔ اول سدهٔ نهم هجری بود که بیشتر در شام زیست. او همسر علاءالدین کاشانی از علمای هم‌روزگارش بود. گه‌گاه نورالدین زنگی با او مشورت داشت.[۱][۲]

فاطمه سمرقندی
زادهٔسمرقند
درگذشت۱۱۸۵ / ۸۵۱ق
حلب
پیشهفقیه و محدث

منابع ویرایش

  1. کحاله، عمر رضا (۱۹۵۹). أعلام النساء فی عالمی العرب والإسلام. ج. ۵. بیروت: موسسة الرسالة. ص. ۹۴-۵. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  2. عبدالفتاح، علی (۲۰۱۰). أعلام المبدعین من علماء العرب والمسلمین. بیروت: دار ابن حزم. ص. ۴۲۸. شابک ۹۷۸۹۹۵۳۸۱۹۲۶۶. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)