فهرست اصطلاحات شکار

این فهرستی از اصطلاحات مربوط به شکار در زبان فارسی است.

 • آمپایه کردن خشک‌کردن یا تاکسیدرمی جانور.
 • باد چاق‌کردن
 • باد گرفتن حالتی که شکار بوی شکارچی را حس کرده‌است.
 • بچه‌قنداق پیش قنداق، محل قرار گرفتن دست در قسمت جلوی تفنگ و زیر لوله که ممکن است از چوب یا پلاستیک سخت باشد.
 • پای محور پایی که شکارچی هنگام تیراندازی جلو می‌گذارد.
 • پترن‌گیری تیراندازی به هدف استاندارد برای تشخیص نحوه پخش ساچمه‌ها
 • پنج‌تیر پران نوعی تفنگ نیمه خودکار (ساچمه زن) که پس از شلیک هر تیر پوکه آنرا به بیرون پرتاب و تفنگ را برای شلیک تیر بعد آماده می‌کند
 • پوکه بدنه اصلی فشنگ که هم محل قرار گرفتن باروت است و هم در هنگام شلیک محل انفجار آن است، از نظر ایمنی، نقش پوکه از این نظر مهم است که در هنگام شلیک به خزانه چسبیده و از فرار گازهای داغ باروت که ممکن است منجر به ترکیدن لوله شود جلوگیری می‌کند.
 • پیش‌گیری نشانه‌روی به جلوی شکار متحرک.
 • تاکسیدرمی خشک کردن جانوران مختلف به شکلی که پس از خشک کردن کاملاً طبیعی به نظر برسند.
 • تروفه شکاری که رکورد یا در سطح رکورد باشد. معمولاً درباره شاخ جانور می‌گویند.
 • تفنگ بالازن تفنگی که پرتابه را بالاتر از محل نشانه روی شده روانه می‌کند (در تفنگهای ساچمه زن).
 • تفنگ پایین‌زن تفنگی که پرتابه را پایین تر از محل نشانه روی شده روانه می‌کند(در تفنگهای ساچمه زن).
 • تفنگ ته‌پر
 • تفنگ دست‌ساز
 • تفنگ دست‌کش تفنگی که با حرکت پیش قنداق به جلو و عقب مسلح می‌شود.
 • تفنگ دنگی
 • تفنگ دولول روی‌هم یا دولول سوار، نوعی تفنگ که دارای دولوله‌است که روی هم قرار دارند.
 • تفنگ دولول نوعی تفنگ که روی بدنه آن دو لوله قرار دارد و با فشار ماشه هر دو لوله می‌توانند یکی پس از دیگری شلیک کنند.
 • تفنگ ساچمه‌زنی تفنگی که با شلیک هر تیر تعداد زیادی ساچمه را به سمت هدف روانه می‌کند
 • تفنگ سرپر تفنگی که یا ریختن باروت، ساچمه و نمد از سر لوله به داخل آن پر می‌شود
 • تفنگ سوزنی تفنگهایی که به جای چخماق و سنگ از ضربه سوزن به چاشنی فشنگ برای شروع انفجار و آتش زدن باروت استفاده می‌کنند، اما این اصطلاح به جای تفنگ ساچمه زن هم استفاده شده‌است.
 • تفنگ کمرشکن
 • تفنگ گلوله‌زنی
 • تله
 • تله‌گذاری
 • تمام چوک
 • توله سگ شکار، چه بچه باشد، چه بزرگ.
 • تیپچه وسیله‌ای که برای کرک‌گیری با آن صدا درمی‌آورند.
 • تیرپس‌تیر شلیک دو تیر پشت سر هم، اولی برای پراندن پرندگان و دومی برای زدن.
 • تیرمست شدن حالت جانوری که تیر خورده ولی تیر کارساز نبوده و حیوان به هر سو می‌دود و حمله می کند.
 • تیری شدن حالت جانوری که پیش‌تر شاهد تیراندازی بوده و از شکارچی می‌ترسد.
 • چارپاره فشنگ با ساچمه‌های بزرگ
 • چاقوی استخوان‌شکن
 • چاقوی شکاری
 • چشم حاکم چشمی که شکارچی با آن نشانه می‌رود.
 • چوک تنگ بودن انتهای لوله تفنگ ساچه‌زنی.
 • خَف کردن حالت سگی که شکار را می‌بیند ولی در جای خود می‌ماند و به آن نگاه می‌کند.
 • دزده‌کشی دور زدن شکار و سر در آوردن از جایی که انتظار ندارد.
 • دست حاکم دستی که شکارچی با آن ماشه را می‌چکاند.
 • دفک یا پرده (در فارس) که شکارچی پشت آن به سوی شکار می‌رفت. (از تاریخ مسعودی ظل‌السلطان)
 • دِکو یا دیکوی، مجسمه پرندگان که برای فریب و شکار پرندگان بکار می‌رود.
 • دوربین تفنگ
 • رد زدن پیدا کردن مسیر حرکت شکار از روی جای پا و دیگر نشانه‌های آن.
 • زاج
 • زاج‌کاری
 • سالوکی
 • سخت‌دان قسمت صخره‌ای کوه
 • سختون سخت‌دان
 • سر تیر رفتن
 • تازی
 • سگ شکاری
 • شکار جَرگه شکاری که در آن عده زیادی جانوران را به سمت شکارچی می‌رانند.
 • شکار هم به معنی شکار کردن و هم به معنی جانوری که شکار می‌شود.
 • شکارکُش شکارچی بی اصول. کسی که هدفش کشتن شمار هرچه بیشتری از جانوران است.
 • فول چوک
 • قُرُق منطقه‌ای که شکار در آن ممنوع است.
 • قِلِق ویژگی تیراندازی که در هر تفنگ اندکی با تفنگ مشابه آن فرق دارد.
 • قُنداق
 • قوش پرنده‌های شکارگیر مثل شاهین و قرقی وطرلان.
 • قوش‌بازی فن گرفتن و نگه‌داری و شکار با قوش.
 • کرک‌گیری شکار کرک (بلدرچین) با تور و تیپچه.
 • کریمپ
 • کُله کومه (از تاریخ مسعودی ظل‌السلطان)
 • کلّه گرگی دست‌خوشی که شکارچی از چوپان یا اهالی روستا برای زدن گرگ می‌گیرد.
 • کمان کامپاند نوعی کمان قرقره‌دار برای تیراندازی و شکار.
 • کمین‌کشی انتخاب جای مناسب و انتظار کشیدن برای زدن شکار.
 • کوله‌کش کسی که به عنوان دستیار شکارچی، وسایل او را در شکارگاه حمل می‌کند.
 • کومه پناهگاهی که شکارچی برای کمین می‌سازد.
 • کوه‌مالی کار راندن شکارهای کوه به طرف شکارچی در شکار جرگه.
 • گروه تیر محل برخورد چند گلوله از تفنگی ثابت به هدف استاندارد از فاصله استاندارد.
 • گُل کردن عمل نکردن تفنگ یا فشنگ.
 • گلنگدن
 • لگد
 • ماهرخ رفتن حالتی که سگ شکاری با پوزه و دست و بدن خود به جهت شکار اشاره می‌کند.
 • مَرمی نام دیگر گلوله.
 • مگسک شاخص برآمده کوچک فلزی روی انتهای جلوی لوله سلاح که در نشانه‌روی بکار می‌آید.
 • نِسار طرف آفتاب‌گیر تپه یا کوه.
 • نیم چوک
 • هوازنی زدن پرندگان در حال پرواز.
 • وِد قطعه نمدی یا پلاستیک که درون فشنگ بین باروت و ساچمه‌ها قرار می‌دهند.