چهارپاره

(تغییرمسیر از چارپاره)

چهارپاره‌ یا چارپاره‌ یا دوبیتی پیوسته، یکی از قالب‌های شعر فارسی است. این قالب در شعر کلاسیک فارسی تازه است و پس از مشروطیت در ایران رواج یافته‌است. چهارپاره از دوبیتی‌هایی با معنای منسجم تشکیل شده‌است، با این تفاوت که، برخلاف دنیز کافی است که مصرع‌ها هم‌وزن نباشند.[۱] از معروف‌ترین شاعران در این قالب می‌توان از فریدون مشیری، ملک الشعرای بهار,فریدون توللی، فروغ فرخزادو هوشنگ ابتهاج نادر نادرپور ، حمیدی شیرازی ، هوشنگ ابتهاج یاد کرد. چارپاره را جنسی سومی از دوبیتی و مثنوی می دانند که آسانترین قالب شعری در ادبیات کلاسیک ایران به‌شمار می آید.

منابعویرایش

  • آرایه‌های ادبی (قالب‌های شعر، بیان و بدیع). شابک: 964-05-0036-4.
  1. از آرایه‌های ادبی (قالب‌های شعر، بیان و بدیع) (ISBN 964-05-0036-4)