فهرست اعیاد بر پایه کشور

فهرستی از نام جشن‌ها، اعیاد و سالروزها در سراسر جهان:

هندویرایش

ایرانویرایش

چینویرایش

ژاپنویرایش

ویتنامویرایش

برزیلویرایش

ایالات متحدهویرایش

اسرائیلویرایش

سایر مناطقویرایش

جهان اسلامویرایش

[۱]

منابعویرایش

  1. آیات مربوط به جمعه اضحی فطر بعثت وامامت درقرآن کریم