باز کردن منو اصلی

فهرست بنداشت‌ها (اصل‌های موضوعها) در ریاضیات و سایر علوم.


محتویات

تعریفویرایش

در سیستم‌های مبتنی بر اصل موضوع چند اصل بدون اثبات پذیرفته می‌شود و بقیه احکام و قضایا بر اساس این اصول و با توجه به قواعد منطقی اثبات می‌شود.

در زیر فهرستی از این بنداشت‌ها می‌آید:

هندسهویرایش

فیزیکویرایش

بدون دسته‌بندی موضوعیویرایش

منابعویرایش