فهرست سازها

فهرست

این فهرستی از سازهای موسیقی جهان است.

سازهای زهیویرایش

سازهای بادیویرایش

سازهای کوبه‌ایویرایش

سازهای صفحه‌کلیددارویرایش


سازهای الکترونیکویرایش

منابعویرایش

  • دائرةالمعارف سازهای ایرانی، محمدرضا درویشی، مؤسسهٔ فرهنگی هنری ماهور، تهران، ۱۳۸۰
  • فرهنگ بزرگ موسیقی، رولان دوکانده، ترجمهٔ شهره شعشعانی، ۱۳۶۴
  • هفت اورنگ، مروری بر موسیقی سنتی و محلی ایران، بهمن بوستان و محمدرضا درویشی، حوزهٔ هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۰
  • تاریخ موسیقی ایران، روح‌انگیز راهکانی، انتشارات پیشرو، تهران، ۱۳۷۷