فهرست قاره‌ها براساس جمعیت

این فهرست قاره‌ها و جمعیت مناطق مختلف قاره‌ها است (به انگلیسی: List of continents by population) ‏ [۱] که در دو دوره ابتدا بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ و سپس بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به صورت درصدی آمده و مقایسه شده‌اند.
این فهرست‌ها در میانه سال ۲۰۱۳ بر اساس داده‌های سازمان ملل بروز خواهد شد [۲].

مجموع جمعیت قاره‌ها و مناطق قاره‌ها میان سال‌های ۱۹۵۰ - ۲۰۱۰

آفریقا

سال شرق آفریقا مرکز آفریقا شمال آفریقا جنوب آفریقا غرب آفریقا کل
آفریقا
۱۹۵۰ ۶۴٬۷۵۷٬۰۰۰ ۲۶٬۱۱۶٬۰۰۰ ۵۲٬۹۸۲٬۰۰۰ ۱۵٬۵۸۸٬۰۰۰ ۷۰٬۴۵۱٬۰۰۰ ۲۲۹٬۸۹۵٬۰۰۰
۱۹۶۰ ۸۱٬۸۸۷٬۰۰۰ +۲۶٫۵% ۳۲٬۰۱۳٬۰۰۰ +۲۲٫۶% ۶۷٬۴۹۳٬۰۰۰ +۲۷٫۴% ۱۹٬۷۲۴٬۰۰۰ +۲۶٫۵% ۸۵٬۶۱۱٬۰۰۰ +۲۱٫۵% ۲۸۶٬۷۲۹٬۰۰۰ +۲۴٫۷%
۱۹۷۰ ۱۰۷٬۶۲۸٬۰۰۰ +۳۱٫۴% ۴۰٬۷۴۹٬۰۰۰ +۲۷٫۳% ۸۶٬۹۴۳٬۰۰۰ +۲۸٫۸% ۲۵٬۴۵۴٬۰۰۰ +۲۹٫۱% ۱۰۷٬۳۷۴٬۰۰۰ +۲۵٫۴% ۳۶۸٬۱۴۸٬۰۰۰ +۲۸٫۴%
۱۹۸۰ ۱۴۳٬۵۷۵٬۰۰۰ +۳۳٫۴% ۵۳٬۳۹۱٬۰۰۰ +۳۱٫۰% ۱۱۳٬۰۷۲٬۰۰۰ +۳۰٫۱% ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ +۲۹٫۶% ۱۳۹٬۷۶۶٬۰۰۰ +۳۰٫۲% ۴۸۲٬۸۰۳٬۰۰۰ +۳۱٫۱%
۱۹۹۰ ۱۹۲٬۸۰۱٬۰۰۰ +۳۴٫۳% ۷۱٬۶۷۶٬۰۰۰ +۳۴٫۲% ۱۴۶٬۱۸۸٬۰۰۰ +۲۹٫۳% ۴۲٬۰۹۳٬۰۰۰ +۲۷٫۶% ۱۸۲٬۵۲۹٬۰۰۰ +۳۰٫۶% ۶۳۵٬۲۸۷٬۰۰۰ +۳۱٫۶%
۲۰۰۰ ۲۵۱٬۵۸۴٬۰۰۰ +۳۰٫۵% ۹۶٬۱۸۷٬۰۰۰ +۳۴٫۲% ۱۷۶٬۱۶۶٬۰۰۰ +۲۰٫۵% ۵۱٬۴۴۲٬۰۰۰ +۲۲٫۲% ۲۳۵٬۷۲۲٬۰۰۰ +۲۹٫۱% ۸۱۱٬۱۰۱٬۰۰۰ +۲۷٫۷%
۲۰۱۰ ۳۲۴٬۰۴۴٬۰۰۰ +۲۸٫۸% ۱۲۶٬۶۸۹٬۰۰۰ +۳۱٫۷% ۲۰۹٬۴۵۹٬۰۰۰ +۱۸٫۹% ۵۷٬۷۸۰٬۰۰۰ +۱۲٫۳% ۳۰۴٬۲۶۱٬۰۰۰ +۲۹٫۱% ۱٬۰۲۲٬۲۳۴٬۰۰۰ +۲۶٫۰%

آمریکا

سال آمریکای لاتین
و کارائیب
شمال آمریکا کل
آمریکا
۱۹۵۰ ۱۶۷٬۳۶۸٬۰۰۰ ۱۷۱٬۶۱۵٬۰۰۰ ۳۳۸٬۹۸۳٬۰۰۰
۱۹۶۰ ۲۲۰٬۰۵۸٬۰۰۰ +۳۱٫۵% ۲۰۴٬۳۱۸٬۰۰۰ +۱۹٫۱% ۴۲۴٬۳۷۶٬۰۰۰ +۲۵٫۲%
۱۹۷۰ ۲۸۶٬۳۷۷٬۰۰۰ +۳۰٫۱% ۲۳۱٬۲۸۴٬۰۰۰ +۱۳٫۲% ۵۱۷٬۶۶۱٬۰۰۰ +۲۲٫۰%
۱۹۸۰ ۳۶۲٬۳۲۶٬۰۰۰ +۲۶٫۵% ۲۵۴٬۴۵۴٬۰۰۰ +۱۰٫۰% ۶۱۶٬۷۸۰٬۰۰۰ +۱۹٫۱%
۱۹۹۰ ۴۴۳٬۰۳۲٬۰۰۰ +۲۲٫۳% ۲۸۱٬۱۶۲٬۰۰۰ +۱۰٫۵% ۷۲۴٬۱۹۴٬۰۰۰ +۱۷٫۴%
۲۰۰۰ ۵۲۱٬۴۲۹٬۰۰۰ +۱۷٫۷% ۳۱۳٬۲۸۹٬۰۰۰ +۱۱٫۴% ۸۳۴٬۷۱۸٬۰۰۰ +۱۵٫۳%
۲۰۱۰ ۵۹۰٬۰۸۲٬۰۰۰ +۱۳٫۲% ۳۴۴٬۵۲۹٬۰۰۰ +۱۰٫۰% ۹۳۴٬۶۱۱٬۰۰۰ +۱۲٫۰%

آسیا

Year مرکز آسیا شرق آسیا جنوب آسیا جنوب-شرق آسیا غرب آسیا کل
آسیا
۱۹۵۰ ۱۷٬۴۹۹٬۰۰۰ ۶۷۲٬۴۳۲٬۰۰۰ ۴۸۹٬۵۷۳٬۰۰۰ ۱۷۲٬۹۰۵٬۰۰۰ ۵۰٬۹۷۹٬۰۰۰ ۱٬۴۰۳٬۳۸۹٬۰۰۰
۱۹۶۰ ۲۴٬۴۰۳٬۰۰۰ +۳۹٫۵% ۸۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰ +۱۹٫۲% ۵۹۵٬۶۱۳٬۰۰۰ +۲۱٫۷% ۲۱۹٬۳۳۶٬۰۰۰ +۲۶٫۹% ۶۶٬۸۴۱٬۰۰۰ +۳۱٫۱% ۱٬۷۰۷٬۶۸۲٬۰۰۰ +۲۱٫۷%
۱۹۷۰ ۳۳٬۱۷۷٬۰۰۰ +۳۶٫۰% ۹۸۴٬۰۷۳٬۰۰۰ +۲۲٫۸% ۷۴۵٬۶۵۵٬۰۰۰ +۲۵٫۲% ۲۸۵٬۱۶۳٬۰۰۰ +۳۰٫۰% ۸۶٬۹۲۵٬۰۰۰ +۳۰٫۰% ۲٬۱۳۴٬۹۹۳٬۰۰۰ +۲۵٫۰%
۱۹۸۰ ۴۱٬۳۱۲٬۰۰۰ +۲۴٫۵% ۱٬۱۷۸٬۵۸۷٬۰۰۰ +۱۹٫۸% ۹۴۴٬۶۵۳٬۰۰۰ +۲۶٫۷% ۳۵۹٬۰۱۲٬۰۰۰ +۲۵٫۹% ۱۱۴٬۰۲۱٬۰۰۰ +۳۱٫۲% ۲٬۶۳۷٬۵۸۶٬۰۰۰ +۲۳٫۵%
۱۹۹۰ ۵۰٬۴۱۱٬۰۰۰ +۲۲٫۰% ۱٬۳۵۹٬۱۴۹٬۰۰۰ +۱۵٫۳% ۱٬۱۹۵٬۹۸۵٬۰۰۰ +۲۶٫۶% ۴۴۵٬۳۶۱٬۰۰۰ +۲۴٫۱% ۱۴۸٬۵۷۵٬۰۰۰ +۳۰٫۳% ۳٬۱۹۹٬۴۸۱٬۰۰۰ +۲۱٫۳%
۲۰۰۰ ۵۵٬۳۶۱٬۰۰۰ +۹٫۸% ۱٬۴۹۵٬۲۸۱٬۰۰۰ +۱۰٫۰% ۱٬۴۶۰٬۲۰۱٬۰۰۰ +۲۲٫۱% ۵۲۳٬۸۳۱٬۰۰۰ +۱۷٫۶% ۱۸۴٬۳۶۹٬۰۰۰ +۲۴٫۱% ۳٬۷۱۹٬۰۴۴٬۰۰۰ +۱۶٫۲%
۲۰۱۰ ۶۰٬۷۲۶٬۰۰۰ +۹٫۷% ۱٬۵۷۳٬۹۷۰٬۰۰۰ +۵٫۳% ۱٬۷۰۴٬۱۴۶٬۰۰۰ +۱۶٫۷% ۵۹۳٬۴۱۵٬۰۰۰ +۱۳٫۳% ۲۳۱٬۹۹۵٬۰۰۰ +۲۵٫۸% ۴٬۱۶۴٬۲۵۲٬۰۰۰ +۱۲٫۰%

اروپا

سال اروپا
۱۹۵۰ ۵۴۷٬۲۸۷٬۰۰۰
۱۹۶۰ ۶۰۳٬۸۵۴٬۰۰۰ +۱۰٫۳%
۱۹۷۰ ۶۵۵٬۸۷۹٬۰۰۰ +۸٫۶%
۱۹۸۰ ۶۹۲٬۸۶۹٬۰۰۰ +۵٫۶%
۱۹۹۰ ۷۲۰٬۴۹۷٬۰۰۰ +۴٫۰%
۲۰۰۰ ۷۲۶٬۷۷۷٬۰۰۰ +۰٫۹%
۲۰۱۰ ۷۳۸٬۲۰۰٬۰۰۰ +۱٫۶%

اقیانوسیه

سال اقیانوسیه
۱۹۵۰ ۱۲٬۶۷۵٬۰۰۰
۱۹۶۰ ۱۵٬۷۷۳٬۰۰۰ +۲۴٫۴%
۱۹۷۰ ۱۹٬۵۰۶٬۰۰۰ +۲۳٫۷%
۱۹۸۰ ۲۲٬۹۷۰٬۰۰۰ +۱۷٫۸%
۱۹۹۰ ۲۶٬۹۶۷٬۰۰۰ +۱۷٫۴%
۲۰۰۰ ۳۱٬۱۳۰٬۰۰۰ +۱۵٫۴%
۲۰۱۰ ۳۶٬۵۹۳٬۰۰۰ +۱۷٫۵%

مجموع جمعیت قاره‌ها و مناطق قاره‌ها میان سال‌های ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰

در فهرست پایین مجموع جمعیت قاره‌ها و مناطق آن‌ها از سال ۲۰۰۰ تا آخر سال ۲۰۱۰ آمده‌است که از بالا به پایین بر اساس رشد بیشتر جمعیت مرتب شده‌است.

قاره یا منطقه جمعیت
۲۰۱۰

۲۰۰۰-۲۰۱۰
جهان ۶٬۸۹۵٬۸۸۹٬۰۰۰ +۱۲٫۶%
آسیا ۴٬۱۶۴٬۲۵۲٬۰۰۰ +۱۲٫۰%
آسیا(جنوبی) ۱٬۷۰۴٬۱۴۶٬۰۰۰ +۱۶٫۷%
آسیا (شرقی) ۱٬۵۷۳٬۹۷۰٬۰۰۰ +۵٫۳%
آفریقا ۱٬۰۲۲٬۲۳۴٬۰۰۰ +۲۶٫۰%
آمریکا ۹۳۴٬۶۱۱٬۰۰۰ +۱۲٫۰%
اروپا ۷۳۸٬۱۹۹٬۰۰۰ +۱٫۶%
آسیا (جنوب شرقی) ۵۹۳٬۴۱۵٬۰۰۰ +۱۳٫۳%
آمریکای لاتین و جزایر کارائیب ۵۹۰٬۰۸۲٬۰۰۰ +۱۳٫۲%
آمریکا (شمالی) ۳۴۴٬۵۲۹٬۰۰۰ +۱۰٫۰%
آفریقا (شرقی) ۳۲۴٬۰۴۴٬۰۰۰ +۲۸٫۸%
آفریقا (غربی) ۳۰۴٬۲۶۱٬۰۰۰ +۲۹٫۱%
آسیا (غربی) ۲۳۱٬۹۹۵٬۰۰۰ +۲۵٫۸%
آفریقا (شمالی) ۲۰۹٬۴۵۹٬۰۰۰ +۱۸٫۹%
آفریقا (مرکزی) ۱۲۶٬۶۸۹٬۰۰۰ +۳۱٫۷%
آسیا (مرکزی) ۶۰٬۷۲۶٬۰۰۰ +۹٫۷%
آفریقا (جنوبی) ۵۷٬۷۸۰٬۰۰۰ +۱۲٫۳%
اقیانوسیه ۳۶٬۵۹۳٬۰۰۰ +۱۷٫۵%

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳ مه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۱ مارس ۲۰۱۲.
  2. «United Nations: World Population Prospects, the 2010 Revision». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۱ مارس ۲۰۱۲.