فهرست میراث جهانی یونسکو در آفریقا

فهرست

این یک فهرست از مکان‌های میراث جهانی یونسکو در آفریقا است.[۱]

 • (ف)، میراث فرهنگی
 • (ط)، میراث طبیعی
 • (ت)، میراث ترکیبی
 • (خ)، میراث در خطر
 • اعداد داخل پرانتز بیانگر تعداد میراث ثبت شده در آن کشور است.
پراکندگی میراث جهانی در قاره آفریقا

مکان‌ها بر پایه کشورویرایش

الجزایرویرایش

 1. ارگ تاریخی شهر الجزیره (قصبة الجزائر)، (ف).
 2. تیمگاد (تیمقاد)، (ف).
 3. تیپازا، (ف).
 4. جمیلة، (ف).
 5. وادی مزاب، (ف).
 6. فلات رودها (طاسیلی ناجّر)، (ت).
 7. قلعه بنی حماد، (ف).

اتیوپیویرایش

 1. اکسوم، (ف).
 2. پارک ملی کوهستان سِمیِن، (ط) (خ).
 3. تیا، (ف).
 4. دژ فَصیل قِبی در منطقه گوندور، (ف).
 5. قلعه شهر باستانی هَرار، (ف).
 6. کلیساهای کوه‌کند واقع در روستای لالی‌بلا، (ف).
 7. وادی پایین رود اُمو، (ف).
 8. وادی پایین رود آواش، (ف).

آفریقای جنوبیویرایش

 1. پارک دراکنسبرگ (اوخالامبا)، (ت).
 2. فضای فرهنگی و گیاه‌شناسی ریشترسولد، (ف).
 3. مجموعهٔ تالاب سنت لوسیای بزرگ، (ط).
 4. جزیره روبن، (ف).
 5. فضای فرهنگی ماپونگوبوه، (ف).
 6. گنبد رِدِفورت، (ط).
 7. گهواره نوع بشر (سایت‌های فسیلی انسانی در استرک فانتین، سوارت کرانس، رامدرای، غارهای حومه رود کلاسیس(ف).
 8. ناحیه حفاظت شده کیپ فلوراس، (ط).

اوگانداویرایش

 1. آرامگاه پادشاهان بوگاندا در کاسوبی، (ف).
 2. پارک ملی رشته کوه ونزوری، (ط).
 3. پارک ملی غیر قابل رسوخ ویندی، (ط).

بنینویرایش

 1. کاخ سلطنتی آبومِی، (ف).

بوتسواناویرایش

 1. سودیلو، (ف).

جمهوری آفریقای مرکزیویرایش

 1. پارک ملی مانوا-گوندا سنت-فلوریس، (ط) (خ).

جمهوری دموکراتیک کنگوویرایش

 1. اندوختگاه حیات وحش اوکاپی، (ط) (خ).
 2. پارک ملی سالونگا، (ط) (خ).
 3. پارک ملی کاهوزی-بِیگا، (ط) (خ).
 4. پارک ملی گارامبا، (ط) (خ).
 5. پارک ملی ویرونگا، (ط) (خ).

ساحل عاجویرایش

 1. اندوختگاه طبیعی بازداشته کوه نیمبا (مشترک با گینه(ط) (خ).
 2. پارک ملی تای، (ط).
 3. پارک ملی کوموئه، (ط) (خ).

سنت هلنویرایش

 1. گوگ و مجمع الجزایر غیر قابل دسترس، (ط) (خ).

سنگالویرایش

 1. باغ ملی پرندگان جوج، (ط).
 2. پارک ملی نیوکولاکوبا، (ط) (خ).
 3. جزیره گُری، (ف).
 4. جزیره سنت لوئیس، (ف).
 5. دایره سنگی سِنِگامبیا (مشترک با گامبیا(ف).
 6. دلتای سالوم (ف).

سودانویرایش

 1. جِبِل بَرکَل و سایت‌های باستان‌شناسی ناحیه ناپاتان، (ف).

سیشلویرایش

 1. اندوختگاه طبیعی والی دی می، (ط).
 2. جزیره مرجانی آلدابرا، (ط).

غناویرایش

 1. ساختمان‌های سنتی اسانته (اشانتی)، (ف).

قلعه‌ها و استحکامات موجود در نواحی مرکزی و غربی آکرای بزرگ، (ف).

کامرونویرایش

 1. اندوختگاه حیوانی جا، (ط).

کنیاویرایش

 1. پارک ملی قله کنیا، (ط).
 2. پارک‌های ملی آبگیر تورکانا، (ط).
 3. جنگل‌های میجیکِندا کایاِ مقدس، (ف).
 4. بخش باستانی شهر لامو، (ف).

گابنویرایش

 1. زیست بوم و باقی‌مانده بناهای فرهنگی لوپه-اوکاندا، (ت).

گامبیاویرایش

 1. جزیره جیمس و محل‌های مرتبط با آن، (ف).
 2. دایره سنگی سِنِگامبیا (مشترک با سنگال(ف).

گینهویرایش

 1. اندوختگاه طبیعی بازداشته کوه نیمبا (مشترک با ساحل عاج(ط) (خ).

لیبیویرایش

 1. سایت باستان‌شناسی سیرن (شحات)، (ف).
 2. سایت باستان‌شناسی لپتیس ماگنا (لبدة الکبری)، (ف).
 3. سایت باستان‌شناسی ساپراثا (صبراتة)، (ف).
 4. سایت سنگ‌نگاره‌های تدرارت اکاکوس‌، (ف).
 5. بخش باستانی شهر غدامس، (ف).

ماداگاسکارویرایش

 1. اندوختگاه طبیعی بازداشته سینگی دی براماها، (ط).
 2. تپه باستانی آمبوهیمانگا، (ف).
 3. جنگل‌های بارانی آتسینانانا، (ط).

مالاویویرایش

 1. پارک ملی آبگیر مالاوی، (ط).
 2. سایت سنگ نگاره‌های چونگونی، (ف).

مالیویرایش

 1. آرامگاه آسکیا، (ف)
 2. پرتگاه باندیاگارا (سرزمین دوگون ها)، (ت).
 3. تیمبوکتو، (ف).
 4. بخش باستانی شهر جنه، (ف).

مراکشویرایش

 1. بخش باستانی شهر صویره، (ف).
 2. بخش باستانی شهر فاس، (ف).
 3. بخش باستانی شهر مراکش، (ف).
 4. سایت باستانشناسی ولیلی، (ف).
 5. بخش باستانی شهر مکناس، (ف).
 6. شهر پرتغالی نشین مزاغان (الجدیده)، (ف).
 7. کاخ آیت بن حدو، (ف).

مصرویرایش

 1. ابو مینا، (ف) (خ).
 2. بقعه‌های حبشی، از ابو سیمبل تا فیله، (ف).
 3. دره نهنگ (وادی الحیتان)، (ط).
 4. بخش باستانی شهر الاقصر (تبس) و گورستان هایش، (ف).
 5. بخش باستانی شهر ممفیس و گورستان هایش، (ف).
 6. بخش باستانی (اسلامی) شهر قاهره، (ف).
 7. صومعه سنت-کاترین در کوه‌پایه کوه سینا، (ف).

موریتانیویرایش

 1. پارک ملی بانک دی آرگون، (ط).
 2. کاخ‌های باستانی، در وادان و چنقیط و تیچیت و اولاته، (ف).

موریسویرایش

 1. آپراواسی غت، (ف).
 2. فضای فرهنگی لا مورنه، (ف).

موزامبیکویرایش

 1. جزیره موزامبیک، (ف).

نامیبیاویرایش

 1. سایت غار نگاره‌ای ویفلفانتین، (ف).

نیجرویرایش

 1. اندوختگاه طبیعی آئیر و تنره، (ط) (خ).
 2. پارک ملی دبلیو، (ط).

نیجریهویرایش

 1. بیشه مقدس اوسون اسوگبو، (ف).
 2. فضای فرهنگی سوکور، (ف).

تانزانیاویرایش

 1. پارک ملی کلیمانجارو، (ط).
 2. سایت‌های غار نگاره‌ای کوندوآ، (ف).
 3. ناحیه حفاظت شده گورونگورو، (ط).
 4. بقایای کیلوا کیسیوانی و مناره سونگو، (ف) (خ).
 5. اندوختگاه سلوس گامه، (ط).
 6. پارک ملی سِرِنگِتی، (ط).
 7. شهر سنگی در زنگبار، (ف).

توگوویرایش

 1. کوتاماکو؛ سرزمین باتاماریبا‌ها، (ف).

تونسویرایش

 1. استادیوم باستانی (آمفی تئاتر) الجم، (ف).
 2. پارک ملی اچگل، (ط).
 3. دوقه (طوقه)، (ف).
 4. روستای کارتاژی کرکوان و گورستان هایش، (ف).
 5. سایت کارتاژ، (ف).
 6. بخش باستانی شهر تونس، (ف).
 7. بخش باستانی شهر شوش کشور تونس، (ف).
 8. قیروان، (ف).

زامبیاویرایش

 1. موسی اوآ تونیا/آبشار ویکتوریا (مشترک با زیمبابوه(ط).

زیمبابوهویرایش

 1. پارک ملی ماناپولز و نواحی سیاحتی ساپی و چوورا، (ط).
 2. تپه باستانی ماتوبو، (ف).
 3. موسی اوآ تونیا/آبشار ویکتوریا (مشترک با زامبیا(ط).
 4. یادبود ملی خرابه‌های شهر خامی، (ف).
 5. یادبود ملی زیمبابوه بزرگ، (ف).

جستارهای وابستهویرایش

 1. فهرست میراث جهانی یونسکو در آسیا و اقیانوسیه
 2. فهرست میراث جهانی یونسکو در اروپا
 3. فهرست میراث جهانی یونسکو در آمریکا

پانویسویرایش

سرچشمه‌هاویرایش

 1. «وب سایت رسمی یونسکو». دریافت‌شده در ۲۸-۰۷-۲۰۱۱. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)

پیوند به بیرونویرایش

 1. وب سایت رسمی یونسکو