فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های شوروی سابق

این مقاله مربوط به فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های شوروی سابق است که با نام کشورهای پساشوروی شناخته می‌شوند.

۲۰۱۴ آمارویرایش

ردیف
۲۰۱۴
کشور فرودگاه شهر مسافران
۲۰۱۴
تغییر
۲۰۱۳–۲۰۱۴
۱ روسیه فرودگاه بین‌المللی دوموده‌دوو مسکو ۳۳٬۰۳۹٬۵۳۱ 0۷٫۴٪
۲ روسیه فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو مسکو ۳۱٬۵۶۷٬۹۷۴[۱] 0۷٫۹٪
۳ روسیه فرودگاه پالکوو سن پترزبورگ ۱۴٬۲۶۴٬۷۳۲[۲] ۱۱٫۰٪
۴ روسیه فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو ۱۲٬۷۳۳٬۱۱۸[۳] ۱۳٬۹٪
۵ اوکراین فرودگاه بین‌المللی بوریسپیل کی‌یف 0۶٬۸۹۰٬۴۴۳[۴] ۱۳٫۱٪
۶ لتونی فرودگاه بین‌المللی ریگا ریگا 0۴٬۸۱۴٬۰۷۳ 0۰٫۴٪
۷ قزاقستان فرودگاه بین‌المللی آلماآتی آلماتی 0۴٬۵۸۹٬۰۰۰[۵] 0۶٫۰٪
۸ روسیه فرودگاه کولتسوو یکاترینبورگ 0۴٬۵۲۶٬۱۶۷[۶] 0۵٫۴٪
۹ روسیه فرودگاه تولمچوا نووسیبیرسک 0۳٬۹۵۷٬۶۶۷[۶] 0۵٫۴٪
۱۰ روسیه فرودگاه پاشکوفسکی کراسنودار 0۳٬۴۱۷٬۸۴۵[۷] ۱۹٫۸٪
۱۱ روسیه فرودگاه بین‌المللی سوچی سوچی 0۳٬۱۰۷٬۴۲۵[۸] ۲۷٫۷٪
۱۲ ازبکستان فرودگاه بین‌المللی تاشکند تاشکند 0۲٬۹۹۶٬۰۶۳(۲۰۱۲)[۹]  
۱۳ قزاقستان فرودگاه بین‌المللی آستانه (قزاقستان) آستانه (قزاقستان) 0۲٬۹۶۰٬۱۸۱[۱۰] ۱۳٫۰٪
۱۴ لیتوانی فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس ویلنیوس 0۲٬۹۴۲٬۶۷۰[۱۱] ۱۰٫۵٪
۱۵ جمهوری آذربایجان فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف باکو 0۲٬۸۵۷٬۰۰۰(۲۰۱۳) ۱۶٫۰٪
۱۶ روسیه/اوکراین فرودگاه بین‌المللی سیمفروپول سیمفروپول 0۲٬۸۰۰٬۰۰۰[۱۲] ۱۳۰٫۰٪
۱۷ بلاروس فرودگاه بین‌المللی مینسک مینسک 0۲٬۵۹۳٬۵۵۹[۱۳] ۱۸٫۷٪
۱۸ روسیه فرودگاه بین‌المللی اوفا اوفا 0۲٬۳۸۰٬۵۸۱[۱۴] 0۷٫۳٪
۱۹ روسیه فرودگاه بین‌المللی کورومچ سامارا (روسیه) 0۲٬۳۷۷٬۴۱۸[۱۵] ۱۴٫۷٪
۲۰ روسیه فرودگاه روستوف‌ان‌دون روستوف-نا-دونو 0۲٬۳۴۲٬۳۰۲ 0۶٫۹٪
۲۱ روسیه فرودگاه یملیانو کراسنویارسک 0۲٬۰۶۶٬۰۲۰[۱۶] 0۰٫۱٪
۲۲ ارمنستان فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان 0۲٬۰۴۵٬۰۵۸[۱۷] ۲۰٫۹٪
۲۳ روسیه فرودگاه خاباروفسک ناوی خاباروفسک 0۲٬۰۳۸٬۳۰۷[۱۸] 0۲٫۴٪
۲۴ استونی فرودگاه لنارت مری تالین تالین 0۲٬۰۱۷٬۲۹۱ 0۳٫۰٪
۲۵ روسیه فرودگاه بین‌المللی قازان قازان 0۱٬۹۴۲٬۴۰۸[۱۹] 0۵٫۲٪
۲۶ روسیه فرودگاه مینرالنیه وودی مینرالنیه وودی 0۱٬۹۲۱٬۶۶۹[۲۰] ۳۰٫۴٪
۲۷ روسیه فرودگاه بین‌المللی ولادی‌وستوک ولادی‌وستوک 0۱٬۷۹۲٬۰۰۰[۲۱] 0۳٫۳٪
۲۸ مولداوی فرودگاه بین‌المللی کیشیناو کیشیناو 0۱٬۷۸۲٬۵۱۷ ۳۴٫۹٪
۲۹ روسیه فرودگاه بین‌المللی ایرکوتسک ایرکوتسک 0۱٬۷۱۲٬۷۸۱[۲۲] 0۹٫۱٪
۳۰ قرقیزستان فرودگاه بین‌المللی مناس بیشکک 0۱٬۶۷۹٬۸۰۰[۲۳] ۲۲٫۴٪
۳۱ جورجیا (ابهام‌زدایی) فرودگاه بین‌المللی تفلیس تفلیس 0۱٬۵۷۵٬۳۸۶[۲۴] 0۹٬۷٪
۳۲ ترکمنستان فرودگاه عشق‌آباد عشق‌آباد ~۱٬۵۰۰٬۰۰۰(۲۰۱۳)[۲۵]  
۳۳ روسیه فرودگاه خرابوروفو کالینینگراد 0۱٬۴۵۸٬۵۹۱[۲۶] ۱۱٫۱٪
۳۴ روسیه فرودگاه چلیابینسک چلیابینسک 0۱٬۴۰۴٬۲۳۸[۲۷] ۱۶٫۰٪
۳۵ روسیه فرودگاه بین‌المللی رسچینو تیومن 0۱٬۳۶۹٬۰۹۴[۲۸] 0۰٫۳٪
۳۶ روسیه فرودگاه بین‌المللی سورگوت سورگوت 0۱٬۳۵۸٬۹۸۳[۲۹] 0۳٫۶٪
۳۷ روسیه فرودگاه بولشویه ساوینو پرم 0۱٬۳۱۹٬۲۵۳[۳۰] ۱۴٫۶٪
۳۸ تاجیکستان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه دوشنبه (تاجیکستان) 0۱٬۲۹۱٬۵۴۱[۳۱] 0۵٫۱٪
۳۹ قرقیزستان فرودگاه اوش اوش 0۱٬۲۵۳٬۹۱۴[۲۳] ۲۵٫۸٪
۴۰ روسیه فرودگاه استریگینو نیژنی نووگورود 0۱٬۱۳۱٬۸۷۴[۳۲] ۲۳٫۴٪
۴۱ اوکراین فرودگاه کیف ژولیانی کی‌یف 0۱٬۰۹۰٬۱۲۰[۳۳] ۴۰٫۷٪
۴۲ روسیه فرودگاه تسنترالنی امسک 0۱٬۰۴۴٬۹۸۲[۳۴] 0۷٫۱٪
۴۳ روسیه فرودگاه آناپا آناپا 0۱٬۰۱۲٬۰۰۰[۳۵] ۳۶٫۸٪

۲۰۱۳ آمارویرایش

ردیف
2013
کشور فرودگاه شهر مسافران
۲۰۱۳
تغییر
۲۰۱۲–۲۰۱۳
۱ روسیه فرودگاه بین‌المللی دوموده‌دوو مسکو ۳۰٬۷۶۵٬۰۷۸[۳۶] 0۹٫۲٪
۲ روسیه فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو مسکو ۲۹٬۲۵۶٬۲۰۰[۳۷] ۱۱٫۷٪
۳ روسیه فرودگاه پالکوو سن پترزبورگ ۱۲٬۸۵۴٬۳۶۶[۲] ۱۵٫۲٪
۴ روسیه فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو ۱۱٬۱۷۵٬۱۱۶[۳۸] ۱۵٫۲٪
۵ اوکراین فرودگاه بین‌المللی بوریسپیل کی‌یف 0۷٬۹۲۷٬۵۰۰[۳۹] 0۶٫۵٪
۶ لتونی فرودگاه بین‌المللی ریگا ریگا 0۴٬۷۹۳٬۲۱۳[۴۰] 0۰٫۶٪
۷ قزاقستان فرودگاه بین‌المللی آلماآتی آلماتی 0۴٬۳۲۳٬۲۲۴[۴۱] 0۸٫۰٪
۸ روسیه فرودگاه کولتسوو یکاترینبورگ 0۴٬۲۹۳٬۰۰۲[۴۲] ۱۳٫۶٪
۹ روسیه فرودگاه تولمچوا نووسیبیرسک 0۳٬۷۴۸٬۲۱۱[۴۳] ۱۴٫۷٪
۱۰ ازبکستان فرودگاه بین‌المللی تاشکند تاشکند 0۲٬۹۹۶٬۰۶۳(۲۰۱۲)[۹]  
۱۱ جمهوری آذربایجان فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف باکو 0۲٬۸۵۷٬۰۰۰ ۱۶٫۰٪
۱۲ روسیه فرودگاه پاشکوفسکی کراسنودار 0۲٬۸۵۳٬۳۹۴[۴۴] ۱۰٫۰٪
۱۳ لیتوانی فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس ویلنیوس 0۲٬۶۶۱٬۸۶۹ ۲۰٫۶٪
۱۴ قزاقستان فرودگاه بین‌المللی آستانه (قزاقستان) آستانه (قزاقستان) 0۲٬۶۰۹٬۴۳۱[۴۵] ۱۵٫۰٪
۱۵ روسیه فرودگاه بین‌المللی سوچی سوچی 0۲٬۴۲۷٬۶۷۶[۴۶] ۱۴٫۵٪
۱۶ روسیه فرودگاه بین‌المللی اوفا اوفا 0۲٬۲۱۸٬۰۰۰[۴۷] ۱۵٫۶٪
۱۷ روسیه فرودگاه روستوف‌ان‌دون روستوف-نا-دونو 0۲٬۱۹۰٬۷۲۶ ۱۶٫۹٪
۱۸ بلاروس فرودگاه بین‌المللی مینسک مینسک 0۲٬۱۸۲٬۱۷۷ ۱۸٫۷٪
۱۹ روسیه فرودگاه بین‌المللی کورومچ سامارا (روسیه) 0۲٬۱۶۷٬۷۲۸[۴۸] ۱۴٫۷٪
۲۰ روسیه فرودگاه خاباروفسک ناوی خاباروفسک 0۲٬۰۸۹٬۰۹۷[۴۹] ۱۰٫۹٪
۲۱ روسیه فرودگاه یملیانو کراسنویارسک 0۲٬۰۶۴٬۶۲۹[۵۰] 0۸٫۷٪
۲۲ استونی فرودگاه لنارت مری تالین تالین 0۱٬۹۵۸٬۸۰۱[۵۱] ۱۱٫۲٪
۲۳ روسیه فرودگاه بین‌المللی ولادی‌وستوک ولادی‌وستوک 0۱٬۸۵۳٬۰۰۰[۵۲] ۱۴٫۱٪
۲۴ روسیه فرودگاه بین‌المللی قازان قازان 0۱٬۸۴۷٬۱۵۸[۵۳] ۲۴٫۲٪
۲۵ اوکراین فرودگاه کیف ژولیانی کی‌یف 0۱٬۸۳۸٬۳۹۳[۳۳] ۱۱۳٫۰٪
۲۶ ارمنستان فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس ایروان 0۱٬۶۹۱٬۷۱۰[۱۷] 0۰٫۰٪
۲۷ روسیه فرودگاه بین‌المللی ایرکوتسک ایرکوتسک 0۱٬۵۶۹٬۰۱۱[۲۲] ۱۲٫۱٪
۲۸ ترکمنستان فرودگاه عشق‌آباد عشق‌آباد ~۱٬۵۰۰٬۰۰۰[۲۵]  
۲۹ روسیه فرودگاه مینرالنیه وودی مینرالنیه وودی 0۱٬۴۷۳٬۴۴۶[۵۴] ۱۵٫۲٪
۳۰ جورجیا (ابهام‌زدایی) فرودگاه بین‌المللی تفلیس تفلیس 0۱٬۴۳۶٬۰۴۶[۵۵] ۱۷٫۸٪
۳۱ روسیه فرودگاه بین‌المللی رسچینو تیومن 0۱٬۳۷۲٬۶۲۱ ۱۰٫۸٪
۳۲ قرقیزستان فرودگاه بین‌المللی مناس بیشکک 0۱٬۳۷۲٬۳۸۰[۲۳] ۳۰٫۴٪
۳۳ مولداوی فرودگاه بین‌المللی کیشیناو کیشیناو 0۱٬۳۲۱٬۳۶۲[۵۶] 0۸٫۳٪
۳۴ روسیه فرودگاه خرابوروفو کالینینگراد 0۱٬۳۱۴٬۰۴۶[۲۶] ۱۰٫۶٪
۳۵ روسیه فرودگاه بین‌المللی سورگوت سورگوت 0۱٬۳۱۱٬۷۳۰[۵۷] ۱۲٫۳٪
۳۶ تاجیکستان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه دوشنبه (تاجیکستان) 0۱٬۲۲۸٬۸۶۹ 0۵٫۶٪
۳۷ روسیه فرودگاه چلیابینسک چلیابینسک 0۱٬۲۱۰٬۳۸۸[۵۸] ۲۰٫۹٪
۳۸ اوکراین فرودگاه بین‌المللی سیمفروپول سیمفروپول 0۱٬۲۰۴٬۴۰۰[۵۹] 0۸٫۱٪
۳۹ روسیه فرودگاه بولشویه ساوینو پرم 0۱٬۱۵۰٬۹۲۹[۶۰] ۱۵٫۸٪
۴۰ اوکراین فرودگاه بین‌المللی دونتسک دونتسک 0۱٬۱۱۰٬۴۵۹[۶۱] ۱۱٫۰٪
۴۱ اوکراین فرودگاه بین‌المللی اودسا اودسا 0۱٬۰۶۹٬۱۰۰[۶۲] ۱۷٫۸٪

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. Шереметьево — 2014
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Pulkovo Airport Indicators
 3. Пассажиропоток "Внуково" в 2014 году вырос на 13,9%
 4. «По итогам 2014 года аэропорт «Борисполь» обслужил почти 7 млн. пассажиров». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 5. https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=13958
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ Более 4,5 миллионов пассажиров обслужил аэропорт Кольцово в 2014 году
 7. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 8. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ "Международный аэропорт "Ташкент"". Uzairways. Archived from the original on 13 February 2014. Retrieved 13 February 2014.
 10. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ فوریه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 11. «Vilnius Airport Traffic Report 2014» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 12. "Итоги деятельности Международного аэропорта "Симферополь" за 2014 год". Международный аэропорт "Симферополь". 2015-01-27. Archived from the original on 6 February 2015. Retrieved 23 September 2015.
 13. «Показатели деятельности предприятия 2014». بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 14. «Международный аэропорт «Уфа» подвел итоги производственной деятельности за 2014 год». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 15. «Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2014 году». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 16. Аэропорты России. Итоги 2014
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 18. "Аэропорт Хабаровск: итоги 2014 года"
 19. Итоги 2014 года
 20. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 21. «Аэропорт Владивостока подвел итоги работы в 2014 году». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ مارس ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ Итоги работы за 2013 год подвели в Иркутском аэропорту
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ "Динамика пассажиропотока в аэропортах ОАО «МАМ» за 2008-2014 гг". airport.kg. Международный аэропорт «Манас». Retrieved 13 May 2015.
 24. "Georgian Civil Aviation Agency - Number of Passengers Served".
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ "АЭРОПОРТ". АШХАБАД. Генеральное представительство "Туркменховаёллары" в Российской Федерации. Archived from the original on 1 August 2013. Retrieved 14 February 2014.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 27. «В 2014 году пассажиропоток Международного аэропорта Челябинск вырос на 16%». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 28. Аэропорт «Рощино» (Тюмень) вошел в состав холдинга «НОВАПОРТ»
 29. ОАО «Аэропорт Сургут» подвело итоги 2014 года
 30. За 2014 год пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 14,6%
 31. [۱]
 32. Аэропорт Стригино подвел итоги 2014 года
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ "Новини". Динаміка та темпи зростання пасажиропотоку у 2013 році. Kyiv International Airport. Archived from the original on 14 February 2014. Retrieved 14 February 2014.
 34. «"Итоги производственной деятельности ОАО «Омский аэропорт» за 2014 год"». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ فوریه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹.
 35. «Пассажиропоток аэропортов «Базэл Аэро» в 2014 году вырос на 25%». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 36. «Аэропорт Домодедово подвел итоги работы в 2013 году». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 37. Шереметьево в 2013 году — признания и достижения
 38. "Пассажиропоток международного аэропорта Внуково в 2013 году вырос на 15,2%". Новости. ОАО "Международный Аэропорт "Внуково". Retrieved 14 February 2014.
 39. «У цілому протягом минулого року аеропорт обслужив 7,93 млн. пасажирів». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ مارس ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 40. «Riga Airport Statistics». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 41. http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/propusknaya-sposobnost-aeroportov-astanyi-i-almatyi-budet-uvelichena-k-2017-godu-249613/
 42. "ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТОВ УК "АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ" ПО ИТОГАМ 2013 Г. ВЫРОС НА 14,9% - ДО 7 МЛН 378 ТЫС. 154 ЧЕЛОВЕК". ЗАО УК "Аэропорты Регионов". Retrieved 21 January 2014.
 43. «Аэропорт Толмачёво подвёл итоги работы в 2013 году». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ مارس ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 44. "Аэропорты "Базэл Аэро" обслужили в 2013 году более 6,2 млн пассажиров". Aviation Explorer. 27 January 2014. Retrieved 27 January 2014.
 45. "За 2013 год аэропорт Астаны обслужил более 2,6 млн пассажиров". Aviation Explorer. 24 January 2014. Retrieved 27 January 2014.
 46. В 2013 году Международный аэропорт Сочи обслужил более 2,4 млн пассажиров [پیوند مرده]
 47. «По итогам 2013 года Международный аэропорт «Уфа» обслужил на 16% пассажиров больше, чем в 2012 году». بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 48. Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2013 году
 49. Аэропорт Хабаровск подвел итоги 2013 года
 50. Yemelyanovo International Airport: Results of December and the year 2013
 51. "News". 2013: the second highest number of passengers of all time. Tallinna Lennujaam AS. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 14 February 2014.
 52. «По итогам 2013 года пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 14%». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ فوریه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 53. Почти два миллиона пассажиров обслужил международный аэропорт «Казань» за год
 54. «Итоги деятельности за 2013 год». بایگانی‌شده از اصلی در ۵ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 55. "Тбилисский международный аэропорт обслужил в 2013 году 1 436 046 пассажиров". "Бизнес Грузия". 15 January 2014. Retrieved 16 January 2014.
 56. "All News". In 2013 Chisinau International Airport carried a record number of passengers. Aeroportul Internaţional Chişinău. Retrieved 14 February 2014.
 57. По итогам 2013 года аэропорт Сургута обслужил более 1,3 млн пассажиров
 58. «Международный аэропорт "Челябинск" подвел итоги 2013 года». بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 59. "Итоги работы Международного аэропорта "Симферополь" за 2013 год". International airport "Simferopol". Archived from the original on 11 February 2014. Retrieved 11 February 2014.
 60. «За 2013 год пассажиропоток пермского аэропорта «Большое Савино» составил 1,15 млн человек». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵.
 61. "Итоги 2013 года". S.S.Prokofiev International Airport Donetsk. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 11 February 2014.
 62. "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА: ИТОГИ ЗА 2013 ГОД". Odessa International Airport. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 11 February 2014.