فهرست پرچم‌های عربی

در زیر فهرستی از پرچم‌های عربی از جهان عرب وجود دارد. در پرچم‌های عربی معمولاً رنگ سبز که نمادی از اسلام و همینطور نشانه خلوص، باروری و صلح است دیده می‌شود. رنگ‌های رایج در پرچم‌های عربی قرمز،سیاه،سفید و سبز است؛ و به طور معمول دارای چندضلعی ستاره‌ای، هلال (نشانه) و شهادتین می‌باشد.

پرچم نقشه جهان عرب.

پرچم‌های ملی عربیویرایش

پرچم مدت کاربرد شرح
  ۱۹۶۲ تاکنون پرچم الجزایر
  ۲۰۰۲ تاکنون پرچم بحرین
  ۲۰۰۲ تاکنون پرچم کومور
  ۱۹۷۷ تاکنون پرچم جیبوتی
  ۱۹۸۴ تاکنون پرچم مصر سه نوار افقی قرمز سفید مشکی و نشان ملی مصر طلایی که در نوار سفید قرار دارد.
  ۲۰۰۸ تاکنون پرچم عراق سه نوار افقی قرمز سفید مشکی و تکبیر سبز که در نوار سفید قرار دارد.
  ۱۹۲۸ تاکنون پرچم اردن
  ۱۹۶۱ تاکنون پرچم کویت
  ۱۹۴۳ تاکنون پرچم لبنان سه نوار افقی قرمز سفید قرمز و سدر لبنانی سبز در مرکز
  ۲۰۱۱ تاکنون پرچم لیبی
  ۲۰۱۷ تاکنون پرچم موریتانی
  ۱۹۵۶ تاکنون پرچم مراکش ستاره داوود در مرکز پرچم
  ۱۹۷۰ تاکنون پرچم عمان
  ۱۹۸۸ تاکنون پرچم دولت فلسطین
  ۱۹۷۱ تاکنون پرچم قطر
  ۱۹۷۳ تاکنون پرچم عربستان سعودی زمینه سبز و شهادتین بر روی آن.
  ۱۹۶۰ تاکنون پرچم سومالی زمینه آبی کمرنگ با یک ستاره پنج‌پر سفید و بزرگ در مرکز
  ۱۹۷۰ تاکنون پرچم سودان سه نوار افقی قرمز سفید مشکی و یک مثلث سبز در سمت برافراشتن
  ۱۹۸۰ تاکنون پرچم سوریه سه نوار افقی قرمز سفید مشکی با دو ستاره پنج‌پر
  ۱۸۳۱ تاکنون پرچم تونس
  ۱۹۷۱ تاکنون پرچم امارات متحده عربی سه نوار افقی سبز سفید مشکی و یک نوار عمودی قرمز در سمت برافراشتن
  ۱۹۹۰ تاکنون پرچم یمن سه نوار افقی قرمز سفید مشکی

پرچم‌های ملی عربی در قدیمویرایش

پرچم مدت کاربرد شرح
  ۱۹۵۸ پرچم فدراسیون عربی عراق و اردن
  ۱۹۱۷-۱۹۲۰ پرچم انقلاب بزرگ عربی
  ۱۹۷۲–۱۹۷۷ پرچم اتحاد جماهیر عربی
  ۱۹۵۸-۱۹۷۲ پرچم جمهوری متحد عربی
  ۱۹۷۲-۲۰۰۲ پرچم دولت بحرین
  ۱۹۶۳-۱۹۷۵ پرچم کومور
  ۱۹۷۵-۱۹۷۸ پرچم کومور
  ۱۹۷۸-۱۹۹۲ پرچم جمهوری فدرال اسلامی کومور
  ۱۹۹۲-۱۹۹۶
  ۱۹۹۶-۲۰۰۱
  ۱۹۲۲-۱۹۵۸ پرچم پادشاهی مصر
  ۱۹۲۴-۱۹۵۹ پرچم پادشاهی عراق
  ۱۹۵۹-۱۹۶۳ پرچم عراق
  ۱۹۶۳-۱۹۹۱
  ۱۹۹۱-۲۰۰۴
  ۲۰۰۴-۲۰۰۸
  ۱۹۶۹–۱۹۷۲ پرچم جمهوری عربی لیبی
  ۱۹۷۷-۲۰۱۱ پرچم جماهیری عربی خلق سوسیالیستی عظمای لیبی
  ۱۹۵۹-۲۰۱۷ پرچم موریتانی
  ۱۹۳۲-۱۹۳۴ پرچم عربستان سعودی
  ۱۹۳۴-۱۹۳۸
  ۱۹۳۸-۱۹۷۳
  ۱۹۵۶-۱۹۷۰ پرچم سودان سه نوار افقی: آبی نشان‌دهنده نیل و زرد نشان‌دهنده صحرای بزرگ آفریقا و سبز نشان‌دهنده مزارع و مراتع
  ۱۹۲۰ پرچم پادشاهی عربی سوریه
  ۱۹۳۲-۱۹۶۱ پرچم جمهوری سوریه (۱۹۳۰–۱۹۵۸)
  ۱۹۶۳-۱۹۷۲ پرچم سوریه
  ۱۹۱۸-۱۹۲۳ پرچم پادشاهی متوکلی یمن
۱۹۲۳-۱۹۲۷
  ۱۹۲۷–۱۹۶۲
  ۱۹۶۲–۱۹۹۰ پرچم جمهوری عربی یمن
  ۱۳۷۹–۱۹۶۷ پرچم کثیری
  ۱۹۶۷–۱۹۹۰ پرچم یمن جنوبی
  ۱۸۵۶-۱۸۹۶ پرچم سلطنت زنگبار
  ۱۹۶۳-۱۹۶۴

پرچم سازمان‌های عربیویرایش

پرچم مدت کاربرد شرح
  پرچم اتحادیه کشورهای عرب
پرچم سازمان همکاری اسلامی
  پرچم شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس

مناطق تجزیه‌شده از دولت عربی (اپوزیسیون)ویرایش

پرچم مدت کاربرد شرح
  ۱۹۶۴ تاکنون پرچم سازمان آزادی‌بخش فلسطین و حکومت خودگردان فلسطین
  ۱۹۷۶ تاکنون پرچم جمهوری دموکراتیک عربی صحرا
  ۱۹۹۶ تاکنون پرچم سومالی‌لند
  پرچم اپوزیسیون سوری

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش