باز کردن منو اصلی

این مقاله فهرستی از ستارگان کوتوله قهوه‌ای را نشان می‌دهد. کوتوله‌های قهوه‌ای ستارگان کوچکی هستند که جرم آنها بین جرم غول گازی و ستارگان کم جرم هستند. مرکز این ستارگان هنگام تشکیل شدن به اندازه کافی داغ نمی‌شود تا فرایند همجوشی هسته‌ای در آنها به وجود آید. آنها به ستارگان نورانی و گرم تبدیل نمی‌شوند و بعد از شکل گرفتن سرد می‌شوند و به سختی دیده می‌شوند.

لیست کوتوله‌های قهوه‌ای که به دور ستاره‌های اولیه می‌چرخندویرایش

منابعویرایش