فیرمیکوت‌ها

(تغییرمسیر از فیرمیکوت)

فیرمیکوت‌ها (سفت‌پوستان) (Firmicutes) شاخهای از باکتریها هستند. اغلب آنها از گروه باکتریهای گرم مثبت هستند ولی تعداد کمی مانند Megasphaera, Pectinatus و Selenomonas دیواره سلولی مشابه گرم منفیها دارند. برخی شکل میله‌ای (باسیل) و برخی شکل کروی (کوکسی) دارند. این گروه در دی‌ان‌ای خود گوانین و سیتوزین کمی دارند. (برخلاف اکتینوباکتر بیشتر آدنین و تیمین دارند)

فیرمیکوت‌ها
Bacillus subtilis, Gram stained
رده‌بندی علمی
حوزه: باکتری
شاخه: فیرمیکوت‌ها
رده

طبقه‌بندی

ویرایش

فیرمیکوت‌ها به چهار رده تقسیم می‌شوند: باسیل‌ها، کلوستریدیا (کلوستریدیوم‌سانان) (Clostridia)، رده Erysipelotrichia و رده Negativicutes و شاید رده‌های Thermolithobacteria و Mollicutes

جستارهای وابسته

ویرایش

باکتریهای گرم مثبت

منابع

ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی بازبینی سوم مهر نود وسه Firmicutes