باز کردن منو اصلی
رنگ آمیزی گرم باکتری سودوموناس آئروژینوزا

گِرَم منفی از انواع باکتری می‌باشد و شامل گروهی از باکتری‌ها است که به‌دلیل نوع دیواره آن‌ها در هنگام رنگ‌آمیزی گرم توانایی جذب کریستال ویوله را نداشته و در مرحله دوم رنگ‌آمیزی که سافرانین (با فرمول C۲۰H۱۹N۴Cl) اضافه می‌شود، آن را سرخ صورتی نشان می‌دهد. این بخاطر وجود غشای خارجی است که از نفوذ رنگ جلوگیری می‌کند. در مقایسه با باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی‌ها به خاطر دیواره نفوذ ناپذیرشان به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم‌ترند.

پوشش سلولی گرم منفی‌هاویرایش

 
ساختار دیوارهٔ سلولی باکتری‌های گرم-مثبت و گرم-منفی
 
ساختار دیوارهٔ سلولی باکتری‌های گرم-مثبت

پوشش سلولی گرم منفی‌ها یک ساختمان چندلایه‌ای و بسیار پیچیده می‌باشد. غشای سیتوپلاسمی (که در باکتری‌های گرم منفی، غشای داخلی نامیده می‌شود) به وسیله یک ورقه مسطح از پپتیدوگلیکان پوشیده می‌شود که یک لایه پیچیده به نام غشای خارجی به آن متصل می‌گردد. یک کپسول خارجی یا لایه S نیز ممکن است وجود داشته باشد. فضای بین غشای داخلی و خارجی به نام فضای پری پلاسمیک نامیده می‌شود. در باکتری‌های گرم منفی، تعداد لایه‌های پپتیدوگلیکان کم و حداکثر سه تا است.

طبقه‌بندیویرایش

باکتریهای گرم منفی شامل سه شاخه اصلی پروتئوباکتریا، Terrabacteria و گروه چهارم باکتریها BV4 (مانند باکتروئیدها، اسپیروکتها، اسیدوباکتریا، فوزوباکتریا و کلامیدیا) می‌باشد. (هرچند برخی فیرمیکوتها نیز گرم منفی هستند)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • میکروبیولوژی عمومی؛ دکتر فریدون ملک زاده، انتشارات دانشگاه تهران.