قلمرو (به انگلیسی: Realm) ‎/ˈrɛlm/‎ یک جامعه و یا سرزمین به همراه قوانین مستقل محسوب میشود. این اصطلاح معمولاً برای توصیف پادشاهی یا دیگر گونه‌های سلسه ها و نظام‌های سلطنتی استفاده می شود. قلمرو اگر پادشاه خود را داشته باشد، ممکن است یک پادشاهی تحت لوای یکامپراتوری نیز باشد،[۱] به عنوان مثال امپراتوری آلمان.

پادشاهی متحده پرتغال ، برزیل و الغرب با تمام مستعمرات خود. نمونه پادشاهی‌ خارج از یک امپراتوری. (کشوری در حال انقراض که یک تاج و تخت سلطنتی داشت)
پادشاهی بایرن ، پادشاهی‌ای که به یک امپراتوری متصل بود

نوشتارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Definition of word Empire; Pedro Luft Celso, Minidicionário Luft, Letter I. Year 1996.