قلمرو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قلمرو می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

سیاست و تقسیمات کشوریویرایش

دانش‌هاویرایش

  • قلمرو (جانوران)، به محیطی گفته می‌شود که یک جانور برای خود به عنوان محدوده زندگی و بهره‌گیری از منابع تعیین می‌کند.

سرگرمیویرایش