باز کردن منو اصلی

قمه سلاحی سرد شبیه به شمشیر ولی کوتاه‌تر و پهن‌تر و بی‌انحنا است.[۱] قمه سلاحی بین دشنه و شمشیر است. شعبان جعفری و طیب و مصطفی دیوانه از معروفترین قمه‌داران در دورهٔ معاصر بودند.

این سلاح سرد شکل ظاهری شبیه به شمشیر های ایران و روم باستان دارد. بهترین و مرغوب ترین قمه ها در شهر زنجان ساخته میشود

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش