قمه سلاحی سرد شبیه به شمشیر ولی کوتاه‌تر و پهن‌تر و بی‌انحنا است.[۱] این سلاح در مراسم های مذهبی شیعیان مانند قمه زنی در بعضی مناطق ایران استفاده میشود .معمولا از این سلاح در نزاع ، درگیری ، سرقت مسلحانه و زورگیری استفاده میشود.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش