لشکرکشی کیوشو (به ژاپنی: 九州平定 きゅうしゅうへいてい) بخشی از لشکرکشی‌های تویوتومی هیده‌یوشی به هدف تسلط بر تمامی ژاپن بود. این لشکرکشی در پایان دوره سن‌گوکو رخ داد. پس از تسلط پیدا کردن بر بیشتر نواحی هونشو پس از حمله شیکوکو (۱۵۸۵) در سال در ۱۵۸۶ میلادی هیده‌یوشی توجه خود را مناطق جنوبی‌تر جزایر اصلی ژاپن، یعنی کیوشو معطوف کرد.

Kyūshū Campaign
بخشی از دوره سن‌گوکو

کیوشو
تاریخ۱۵۸۶–۱۵۸۷
موقعیت
نتایج پیروزی تویوتومی
طرف‌های درگیر
نیروهای تویوتومی هیده‌یوشی
خاندان اوتومو
نیروهای تاچیبانا مینه‌شیگه
نیروهای چوسوکابه موتوچیکا
خاندان موری
خاندان شیمازو
خاندان آکیزوکی

نبرد ویرایش

جنگ‌های بسیاری در طی چند سال جنگ داخلی بین دایمیوهای کیوشو درگرفته بود و تا سال ۱۵۸۷ خاندان شیمازو از ولایت ساتسوما قدرت اصلی جزیره بود. در سال ۱۵۸۶، این خاندان از برنامه‌های تویوتومی هیده‌یوشی برای حمله باخبر شدند، و دست از محاصره خود، در قلعه تاچیبانا برداشته و بخش عمده ای از نیروهای خود را به ولایت هیگو برگرداندند، در حالی که بقیه در ولایت بونگو اقامت داشتند. در آنجا، آنها قلعه فونای را از خاندان اوتومو تصرف کردند و آماده حمله هیده‌یوشی شدند.

خاندان اوتومو توسط ارتش‌های تحت فرماندهی سنگوکو هیده‌هیسا، چوسوکابه موتوچیکا و سوگو ماسایاسو، اربابان اصلی شیکوکو که سال قبل توسط هیده‌یوشی شکست خورده بودند و بنابراین به او پیوسته بودند، پشتیبانی می‌شد. اگرچه در نهایت ولایت بونگو به دست خاندان شیمازو افتاد. سنگوکو هیده‌هیسا و چوسوکابه موتوچیکا این رویداد را به تأخیر انداختند، و آنها را در آماده‌سازی برای ورود ارتش‌های هیده‌یوشی و خاندان موری، متحد دیگر هیده‌یوشی، تضعیف کردند.

تویوتومی هیده‌ناگا، برادر ناتنی هیده‌یوشی، در جنوب ولایت بونگو وارد شد و در سال ۱۵۸۷ به خاندان شیمازو در تاکاجو، در ساحل شرقی کیوشو حمله کرد. در همین حال، هیده‌یوشی نیروهای خود را به یک مسیر غربی تر برد و به قلعه گنجاکو حمله کرد. قلعه ای در ولایت چیکوزن، که توسط خاندان آکیزوکی رهبری می‌شد. در اواخر همان سال، دو برادر در استان زادگاه خاندان شیمازو، ولایت ساتسوما دیدار کردند تا به قلعه اصلی آنان در کاگوشیما حمله کنند. سرانجام، خود کاگوشیما مورد حمله قرار نگرفت؛ و خاندان شیمازو تسلیم شد، و هیده‌یوشی منطقه جنوب ژاپن را ترک کرد تا توجه خود را به خاندان هوجوی اخیر در منطقه کانتو، آخرین خاندان اصلی مخالف با خویش برگرداند.

هیده‌یوشی دهه ۱۵۹۰ در بسیاری از حملات خود به کره (کشور) از کیوشو استفاده کرد.

نبردهای لشکرکشی کیوشو ویرایش

۱۵۸۶

۱۵۸۷

رزمندگان برجسته ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش