لیزوزیم یا مورامیداز دسته‌ای از آنزیم‌های پروتئینی گلیکوزید هیدرولاز هستند. لیزوزیم آنزیمی است که در از بین بردن باکتری‌های درون دهان نقش دارد. لیزوزیم باعث تخریب و شکسته شدن دیوارهٔ سلولی بسیاری از باکتری‌ها می‌شود و در نتیجه منجر به آزاد شدن و مرگ پروتوپلاست می‌ شود.

Lysozyme
Lysozyme crystal1.JPG
بلور سیگنال لیزوزیم
شناساگرها
شمارهٔ EC ۳٫۲٫۱٫۱۷
شمارهٔ CAS ۹۰۰۱-۶۳-۲
پایگاه‌های داده
IntEnz نمایش IntEnz
BRENDA مدخل BRENDA
ExPASy نمایش NiceZyme
KEGG نمایش KEGG
MetaCyc گذرگاه سوخت‌وساز
PRIAM نمایه
ساختار PDB RCSB PDB PDBe PDBsum
انتولوژی ژن AmiGO / EGO

عملکردویرایش

لیزوزیم بوسیلهٔ غدد پوستی و غشاهای مخاطی ترشح می‌شود و در اشک، بزاق، مجرای تناسلی و آبگونه‌های دیگر بدن پستانداران و سپیدهٔ تخم پرندگان وجود دارد و یک وسیلهٔ دفاعی در برابر هجوم میکروبی به شمار می‌رود.[۱] این آنزیم‌ها پلیمرهای کمپلکس آمینواسیدها و قندهای آمینه موجود در دیوارهٔ سلولی را هیدرولیز می‌کنند. در باکتری های گرم مثبت لیزوزیم با تخریب پیوندهای دیواره پپتیدوگلیکان باکتری عمل می‌کند. در شکل زیر این عملکرد به تصویر کشیده شده است:

 
Overview of the reaction

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. جلد یکم کتاب فرهنگ زیست‌شناسی نوشتهٔ دکتر بزرگمهر وزیری