ماهیچه دراز بازکننده شست دست

ماهیچه دراز بازکننده شست دست (انگلیسی: Extensor pollicis longus muscle) از ماهیچه‌های ساعد است. تاندون این عضله در پایین به سطح پشتی بند انتهایی انگشت شست چسبیده و موجب باز شدن شست می‌شود.

ماهیچه دراز بازکننده شست دست
Extensor pollicis longus muscle.png
نمای پشتی ساعد، ماهیچه‌های عمقی. ماهیچه دراز خم‌کننده شست دست به رنگ ارغوانی نشان داده شده است.
جزئیات
ریشهیک‌سوم پشتی نمای بین استخوانی زند زیرین غشای بین استخوانی ساعد
پیوستانگشت شست، استخوان بند انگشت
سرخرگشریان بین استخوانی پشتی
عصب محیطیعصب بین استخوانی پشتی
حرکتبیان حرکات در طب of the انگشت شست (metacarpophalangeal و interphalangeal)
آنتاگونیستماهیچه دراز خم‌کننده شست دست، ماهیچه کوتاه خم‌کننده شست دست
شناسه‌ها
لاتینmusculus extensor pollicis longus
TA98A04.6.02.051
TA22516
FMA38521

سر ثابت: بین قسمت‌های میانی و یک سوم سطح خلفی استخوان زند زیرین سر متحرک: پایه بند دوم استخوان شست دست در پشت دست عصب گیری: عصب عمقی رادیال عمل: اکستنسور مفصل بین استخوان‌های بند اول و دوم شست دست، بازکننده مفصل بند اول و استخوان‌های کف دست، ریپوزیشن شست، کمک به اکستنشن مچ دست و انحراف زندزبرین

منابعویرایش