ماهیچه مایل پایینی

ماهیچه مایل پایینی (انگلیسی: Inferior oblique muscle) از ماهیچه‌های ناحیه چشم است.

{{{نام}}}
Rectus muscles:
۲ = superior، ۳ = inferior، ۴ = medial، ۵ = lateral
Oblique muscles: 6 = superior، ۸ = inferior
Other muscle: 9 = levator palpebrae superioris
Other structures: 1 = Annulus of Zinn، ۷ = Trochlea، ۱۰ = Superior tarsus، ۱۱ = صلبیه، ۱۲ = عصب بینایی
دید چپ‌راستی section of right orbital cavity.
جزئیات
خاستگاه orbital surface of the فک بالا، lateral to the lacrimal groove
پیوندگاهlaterally onto the چشم انسان، deep to the ماهیچه راست جانبی، by a short flat tendon
سرخرگ‌هاسرخرگ چشمی
عصب‌دهیعصب حرکتی چشمی
حرکتبیان حرکات در طب، بیان حرکات در طب، بیان حرکات در طب
شناسه‌ها
لاتینmusculus obliquus inferior bulbi
TA98A15.2.07.019
TA22051
FMA49040

عضلهٔ مایل پایینی، قرنیه را به طرف بالا و خارج می‌کشد و کره چشم را به طرف گیجگاه می‌پیچاند (حول محور افقی جلو به عقب).

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش