ماهیچه مایل پایینی

ماهیچه مایل پایینی (انگلیسی: Inferior oblique muscle‎) از ماهیچه‌های ناحیه چشم است.

{{{Name}}}
Eyemuscles.png
Rectus muscles:
۲ = superior، ۳ = inferior، ۴ = medial، ۵ = lateral
Oblique muscles: 6 = superior، ۸ = inferior
Other muscle: 9 = levator palpebrae superioris
Other structures: 1 = Annulus of Zinn، ۷ = Trochlea، ۱۰ = Superior tarsus، ۱۱ = صلبیه، ۱۲ = عصب بینایی
Gray888.png
دید چپ‌راستی section of right orbital cavity.
جزئیات
ریشهorbital surface of the فک بالا، lateral to the lacrimal groove
Insertionlaterally onto the چشم انسان، deep to the ماهیچه راست جانبی، by a short flat tendon
سرخرگسرخرگ چشمی
عصب محیطیعصب حرکتی چشمی
بیان حرکات در طببیان حرکات در طب، بیان حرکات در طب، بیان حرکات در طب
شناسه‌ها
لاتینmusculus obliquus inferior bulbi
تی‌اِی۹۸A15.2.07.019
تی‌اِی۲2051
اف‌ام‌اِی49040

عضلهٔ مایل پایینی، قرنیه را به طرف بالا و خارج می‌کشد و کره چشم را به طرف گیجگاه می‌پیچاند (حول محور افقی جلو به عقب).

نگارخانهویرایش

منابعویرایش