ماهیچه نزدیک‌کننده شست دست

ماهیچه نزدیک‌کننده شست دست (انگلیسی: Adductor pollicis muscle) وظیفه نزدیک کردن شست دست و قرار دادن شست در مقابل انگشتان دیگر را برعهده دارد. این ماهیچه دو سر دارد، یکی مایل و دیگری عرضی.

ماهیچه نزدیک‌کننده شست دست
1121 Intrinsic Muscles of the Hand Superficial sin.png
The superficial muscles of the left hand. Palmar view
Adductor pollicis is labelled at bottom right.
جزئیات
خاستگاه Transverse head: anterior body of the third metacarpal
Oblique head: bases of the second and the third metacarpal and the adjacent ذوزنقه و استخوان سرسان bones
پیوندگاهmedial side of the base of the استخوان بند انگشت of the انگشت شست and the ulnar sesamoid
سرخرگ‌هاdeep palmar arch
عصب‌دهیdeep branch of the ulnar nerve (T1)
حرکتفزون‌ورده the thumb at the carpometacarpal joint
ماهیچه مخالفماهیچه دراز دورکننده شست دست، Abductor pollicis brevis muscle
شناسه‌ها
لاتینMusculus adductor pollicis
TA98A04.6.02.059
TA22526
FMA37380

خاستگاه سر مایل آن غلاف ماهیچه رادیال تاکننده مچ، رباط مچی پیشین، استخوان بزرگ (capitate)، و پایه‌های استخوان‌های کف دستی دوم و سوم است. خاستگاه سر عرضی آن جلوی استخوان کف دستی سوم است.

پیوندگاه ماهیچه نزدیک‌کننده شست دست، رویه داخلی پایه (قاعده) بند پروکسیمال شست دست و عصب‌گیری آن از عصب زند پایینی (اولنار) است.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش