ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست

در کالبدشناسی انسان، ماهیچهٔ کوتاه بازکننده شست دست یا عضله اکستانسور پولیسیس برویس (Extensor pollicis brevis) یک ماهیچه اسکلتی در سمت پشتی ساعد است. ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست در سمت داخلی ماهیچه دراز دورکننده شست دست (ابداکتور پولیسیس لونگوس) قرار دارد و ارتباط نزدیکی با آن دارد. ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست (EPB) متعلق به گروه عمقی بخش خلفی نیامی (فاسیال) ساعد و بخشی از مرز جانبی انفیه‌دان دست است.

ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست
جلوی اندام فوقانی راست. (برچسب ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست در بالا سمت چپ)
سطح خلفی ساعد. ماهیچه‌های عمیق (ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست در سمت چپ قابل مشاهده است)
جزئیات
خاستگاه زند زبرین و غشای میان‌استخوانی
پیوندگاهشست، استخوان بند انگشت
سرخرگ‌هاسرخرگ بین استخوانی خلفی
عصب‌دهیعصب میان‌استخوانی پسین
حرکتاکستنشن شست در مفصل کف‌دستی‌بندانگشتی
ماهیچه مخالفدراز خم‌کننده شست دست، کوتاه خم‌کننده شست دست
شناسه‌ها
لاتینmusculus extensor pollicis brevis
TA98A04.6.02.050
TA22518
FMA38518

ساختار

ویرایش

ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست از استخوان زند زیرین دیستال به ماهیچه دراز دورکننده شست دست، از غشای بین استخوانی ساعد و از سطح پشتی زند زبرین (رادیوس) منشأ می‌گیرد.[۱]

جهت آن مشابه جهت ماهیچه دراز دورکننده شست دست است، زردپی آن از همان شیار در سمت جانبی انتهای پایینی زند زبرین عبور می‌کند تا در قاعده بند اول انگشت شست قرار گیرد.

تغییر

ویرایش

ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست در برخی افراد غایب است. گاه نیز زردپی آن با زردپی ماهیچه دراز بازکننده شست دست یا ماهیچه دراز دورکننده شست دست ادغام می‌شود.

کارکرد

ویرایش

ماهیچه کوتاه بازکننده شست دست در رابطه نزدیک با ماهیچه دراز دورکننده شست دست، هم اکستنشن و هم ابداکشن انگشت شست[۱] را در مفاصل مچ‌دستی‌کف‌دستی (کارپومتاکارپ) و مفصل کف‌دستی‌بندانگشتی (متاکارپوفالانژیال) انجام می‌دهد.[۲]

منابع

ویرایش

این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 455   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.

منابع

ویرایش
    1. ۱٫۰ ۱٫۱ (Platzer 2004)
    2. "Thumb Articulations". ExRx.net. Retrieved June 2010. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)