محمدصادق نامی اصفهانی

شاعر ایرانی

میرزا محمدصادق موسوی اصفهانی (درگذشت ۱۲۰۴ قمری) متخلص به «نامی»، منشی و وقایع‌نگار کریم‌خان زند و شاعر است. وی مؤلف تاریخ گیتی‌گشا با موضوع تاریخ دوره زندیه است. این کتاب اولین بار در ۱۳۵۷ با تصحیح و مقدمه سعید نفیسی منتشر شده‌است. او پنج مثنوی خمسه به تقلید از خمسه نظامی با عنوان «نامی نامه» سروده که مشتمل است بر: درج گهر، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، یوسف و زلیخا. نسخ خطی چهار مثنوی او موجود است، ولی از یوسف و زلیخای او نشانی در دست نیست.[۱]

میرزا محمد صادق موسوی اصفهانی
درگذشت۱۲۰۴ قمری
ملیتایرانی
پیشهشعر فارسی
لقبنامی اصفهانی

منابعویرایش

  1. ذاکرالحسینی، محسن (تابستان ۱۳۸۳). «وامق و عذرای نامی اصفهانی». فصلنامه نامه فرهنگستان (علمی-پژوهشی/ISC). تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی (۲۳): ۱۳۶.