باز کردن منو اصلی

مدار ۲ درجه شمالی

مدار ۲ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۲ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۲ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۲°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 2.000; 0.000 (Prime Meridian) اقیانوس اطلس خلیج گینه
۲°۰′ شمالی ۹°۴۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۹٫۷۸۳°شرقی / 2.000; 9.783 (Equatorial Guinea)   گینه استوایی
۲°۰′ شمالی ۱۱°۲۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۳۳۳°شرقی / 2.000; 11.333 (Gabon)   گابن
۲°۰′ شمالی ۱۳°۱۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۳٫۲۳۳°شرقی / 2.000; 13.233 (Republic of the Congo)   جمهوری کنگو
۲°۰′ شمالی ۱۵°۲′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۰۳۳°شرقی / 2.000; 15.033 (Cameroon)   کامرون حدود 9 km
۲°۰′ شمالی ۱۵°۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۱۱۷°شرقی / 2.000; 15.117 (Republic of the Congo)   جمهوری کنگو حدود 17 km
۲°۰′ شمالی ۱۵°۱۶′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۲۶۷°شرقی / 2.000; 15.267 (Cameroon)   کامرون
۲°۰′ شمالی ۱۶°۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۶٫۰۵۰°شرقی / 2.000; 16.050 (Republic of the Congo)   جمهوری کنگو
۲°۰′ شمالی ۱۸°۵′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۸٫۰۸۳°شرقی / 2.000; 18.083 (Democratic Republic of the Congo)   جمهوری دموکراتیک کنگو
۲°۰′ شمالی ۳۱°۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۳۱٫۰۵۰°شرقی / 2.000; 31.050 (Lake Albert) دریاچه آلبرت (آفریقا) The border with Uganda is در lake at ۲°۰′ شمالی ۳۱°۱۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۳۱٫۲۳۳°شرقی / 2.000; 31.233 (Uganda)
۲°۰′ شمالی ۳۱°۲۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۳۱٫۴۰۰°شرقی / 2.000; 31.400 (Uganda)   اوگاندا
۲°۰′ شمالی ۳۴°۵۹′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۳۴٫۹۸۳°شرقی / 2.000; 34.983 (Kenya)   کنیا
۲°۰′ شمالی ۴۱°۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۴۱٫۰۰۰°شرقی / 2.000; 41.000 (Somalia)   سومالی
۲°۰′ شمالی ۴۵°۱۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۴۵٫۲۸۳°شرقی / 2.000; 45.283 (Indian Ocean) اقیانوس هند گذرکردن از جنوب موگادیشو,   سومالی
۲°۰′ شمالی ۷۳°۲۱′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۷۳٫۳۵۰°شرقی / 2.000; 73.350 (Maldives)   مالدیو Laamu Atoll
۲°۰′ شمالی ۷۳°۳۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۷۳٫۵۵۰°شرقی / 2.000; 73.550 (Indian Ocean) اقیانوس هند گذرکردن از جنوب Banyak Islands,   اندونزی
۲°۰′ شمالی ۹۸°۲۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۹۸٫۴۵۰°شرقی / 2.000; 98.450 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ سوماترا و Rupat
۲°۰′ شمالی ۱۰۱°۴۶′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۱٫۷۶۷°شرقی / 2.000; 101.767 (Strait of Malacca) تنگه مالاکا
۲°۰′ شمالی ۱۰۲°۳۵′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۲٫۵۸۳°شرقی / 2.000; 102.583 (Malaysia)   مالزی جوهور
۲°۰′ شمالی ۱۰۴°۶′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۴٫۱۰۰°شرقی / 2.000; 104.100 (South China Sea) دریای جنوبی چین
۲°۰′ شمالی ۱۰۹°۳۵′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۹٫۵۸۳°شرقی / 2.000; 109.583 (Indonesia)   اندونزی کالیمانتان, جزیرهٔ بورنئو - حدود 3 km
۲°۰′ شمالی ۱۰۹°۳۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۹٫۶۱۷°شرقی / 2.000; 109.617 (Malaysia)   مالزی ساراواک, جزیرهٔ بورنئو - حدود 3 km
۲°۰′ شمالی ۱۰۹°۳۹′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۹٫۶۵۰°شرقی / 2.000; 109.650 (South China Sea) دریای جنوبی چین
۲°۰′ شمالی ۱۱۱°۱۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۱۱٫۱۶۷°شرقی / 2.000; 111.167 (Malaysia)   مالزی ساراواک, جزیرهٔ بورنئو
۲°۰′ شمالی ۱۱۴°۵۲′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۱۴٫۸۶۷°شرقی / 2.000; 114.867 (Indonesia)   اندونزی کالیمانتان, جزیرهٔ بورنئو
۲°۰′ شمالی ۱۱۷°۵۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۱۷٫۸۳۳°شرقی / 2.000; 117.833 (Celebes Sea) دریای سلب
۲°۰′ شمالی ۱۲۵°۱۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۲۸۳°شرقی / 2.000; 125.283 (Molucca Sea) دریای ملوک گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Biaro,   اندونزی
۲°۰′ شمالی ۱۲۷°۴۶′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۷٫۷۶۷°شرقی / 2.000; 127.767 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ هالماهرا
۲°۰′ شمالی ۱۲۷°۵۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۷٫۹۵۰°شرقی / 2.000; 127.950 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۲°۰′ شمالی ۱۲۸°۱۶′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۸٫۲۶۷°شرقی / 2.000; 128.267 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Morotai - حدود 1 km
۲°۰′ شمالی ۱۲۸°۱۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۸٫۲۸۳°شرقی / 2.000; 128.283 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از شمال آبایانگ atoll,   کیریباتی
۲°۰′ شمالی ۱۷۳°۱۵′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۷۳٫۲۵۰°شرقی / 2.000; 173.250 (Kiribati)   کیریباتی ماراکی atoll
۲°۰′ شمالی ۱۷۳°۱۸′ شرقی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۷۳٫۳۰۰°شرقی / 2.000; 173.300 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۲°۰′ شمالی ۱۵۷°۴۷′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۵۷٫۷۸۳°غربی / 2.000; -157.783 (Kiribati)   کیریباتی کیریتیماتی atoll
۲°۰′ شمالی ۱۵۷°۴۰′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۱۵۷٫۶۶۷°غربی / 2.000; -157.667 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۲°۰′ شمالی ۷۸°۳۹′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۷۸٫۶۵۰°غربی / 2.000; -78.650 (Colombia)   کلمبیا
۲°۰′ شمالی ۶۸°۱۳′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۶۸٫۲۱۷°غربی / 2.000; -68.217 (Brazil)   برزیل آمازوناس - حدود 3 km
۲°۰′ شمالی ۶۸°۱۱′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۶۸٫۱۸۳°غربی / 2.000; -68.183 (Colombia)   کلمبیا
۲°۰′ شمالی ۶۷°۳۹′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۶۵۰°غربی / 2.000; -67.650 (Brazil)   برزیل Amazonas
۲°۰′ شمالی ۶۷°۱۸′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۳۰۰°غربی / 2.000; -67.300 (Colombia)   کلمبیا
۲°۰′ شمالی ۶۷°۷′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۱۱۷°غربی / 2.000; -67.117 (Venezuela)   ونزوئلا
۲°۰′ شمالی ۶۳°۴۶′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۶۳٫۷۶۷°غربی / 2.000; -63.767 (Brazil)   برزیل Amazonas
رورایما
۲°۰′ شمالی ۵۹°۴۴′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۹٫۷۳۳°غربی / 2.000; -59.733 (Area disputed between Guyana and Venezuela) Disputed area Controlled by   گویان، ادعا شده توسط  ونزوئلا
۲°۰′ شمالی ۵۸°۲۸′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۸٫۴۶۷°غربی / 2.000; -58.467 (Guyana)   گویان
۲°۰′ شمالی ۵۷°۵۵′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۷٫۹۱۷°غربی / 2.000; -57.917 (Area disputed between Guyana and Suriname) Disputed area Controlled by   گویان، ادعا شده توسط  سورینام
۲°۰′ شمالی ۵۷°۹′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۷٫۱۵۰°غربی / 2.000; -57.150 (Brazil)   برزیل پارا - حدود 8 km
۲°۰′ شمالی ۵۷°۴′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۷٫۰۶۷°غربی / 2.000; -57.067 (Area disputed between Guyana and Suriname) Disputed area Controlled by   گویان، ادعا شده توسط  سورینام
۲°۰′ شمالی ۵۶°۳۸′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۶٫۶۳۳°غربی / 2.000; -56.633 (Suriname)   سورینام
۲°۰′ شمالی ۵۵°۵۵′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۵٫۹۱۷°غربی / 2.000; -55.917 (Brazil)   برزیل Pará
آماپا - سرزمین اصلی و the جزیرهٔ Maracá
۲°۰′ شمالی ۵۰°۱۷′ غربی / ۲٫۰۰۰°شمالی ۵۰٫۲۸۳°غربی / 2.000; -50.283 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷