مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۵۹ کیلوگرم فرنگی مردان

مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵
Wrestling pictogram.svg
آزاد فرنگی زنان
۵۷ کیلو ۵۹ کیلو ۴۸ کیلو
۶۱ کیلو ۶۶ کیلو ۵۳ کیلو
۶۵ کیلو ۷۱ کیلو ۵۵ کیلو
۷۰ کیلو ۷۵ کیلو ۵۸ کیلو
۷۴ کیلو ۸۰ کیلو ۶۰ کیلو
۸۶ کیلو ۸۵ کیلو ۶۳ کیلو
۹۷ کیلو ۹۸ کیلو ۶۹ کیلو
۱۲۵ کیلو ۱۳۰ کیلو ۷۵ کیلو

مسابقات کشتی ۵۹ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود در ۱۷ شهریور(۸ سپتامبر) در لاس وگاس آمریکا برگزار شد. در این وزن، ۴۴ نفر شرکت کردند.[۱]

مدال آوران

طلا اسماعیل بوررو
  کوبا
نقره روشن بایراموف
  جمهوری آذربایجان
برنز یون وونچول
  کره شمالی
المت کبیسپایف
  قزاقستان

نتایج

نیمه نهایی فینال
  آرسن ارالیف ۰  
  روشن بایراموف 4F       روشن بایراموف ۰
  اسماعیل بوررو ۹       اسماعیل بوررو ۸
  المت کبیسپایف ۱  

نیمه بالایی

بخش ۱

  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
      
           آرسن ارالیف ۱۰  
           ابنر عیسو الل واسکز ۱  
             آرسن ارالیف ۸  
             آندرس مونتانو آرویو ۰  
           دمیترو تسمبلیک ۰  
           آندرس مونتانو آرویو ۱۰  
             آرسن ارالیف ۸
              ماتی خراسزنای ۰
           مراد میکلادز ۲  
           ایوان لایزتویچ ۴  
             ایوان لایزتویچ ۲  
             ماتی خراسزنای ۷  
           دیلن ویلیامز ۲       
           ماتی خراسزنای ۸       
      

بخش ۲

  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
      
           روشن بایراموف ۹  
           ریوندر سینگ ۱  
             روشن بایراموف ۸  
             ریوندر سینگ ۷  
           ویرژیل مانتئنو ۰  
           یون وونچول ۹  
             روشن بایراموف ۲
             حمید سوریان 0D
           حمید سوریان ۸  
           رایبر اوروزکو رودریگز ۰  
             حمید سوریان 5F  
             جانی هاپامکی ۰  
           جانی هاپامکی ۵       
           ویسلی مورالیس اوگیدا ۰       
      

نیمه پایین

پخش ۳

  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
      
           سیونگ کیم ۱۴  
            آندری تزاریوک ۶  
             سیونگ کیم ۹  
             استپان ماریاین ۷  
           استپان ماریاین ۹  
           کایی تیان ۰  
             سیونگ کیم ۶
  آلبرت بگومیان ۴         اسماعیل بوررو ۸
  سوسلان دائوروف ۸       سوسلان دائوروف ۸  
  همت رستم ۹       همت رستم ۰  
  کریستوبال تورس ۰         سوسلان دائوروف ۰  
  اسماعیل بوررو ۴         اسماعیل بوررو ۸  
  اسپنسر مانگو ۲       اسماعیل بوررو ۵       
  میکال نواک ۰       دنیز منکسه ۴       
  دنیز منکسه ۹  

پخش ۴

  مرحله یک شصت و چهارم مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک چهارم نهایی
  رومن آمویان ۸  
  ویکتور کیوبانو ۲       رومن آمویان ۲  
  المورات تاسمورادوف ۹       المورات تاسمورادوف ۸  
  علی سوتو ماسیاس ۲         المورات تاسمورادوف ۶  
  ایوو آنگلوف ۴         ایوو آنگلوف ۶  
  طارق بلمدنی ۰       ایوو آنگلوف ۶  
  کریستین فریس ۴       کریستین فریس ۰  
  توبیاس سکالز ۰         ایوو آنگلوف ۳
  استیک اندرو برگ ۲         المت کبیسپایف ۴
  شوتا تاناکورا ۱       استیک اندرو برگ ۱۰  
  کیمی بتول ۰       دیگو رومانیلی ۲  
  دیگو رومانیلی ۸         استیک اندرو برگ ۰  
  میکال تراکز ۰         المت کبیسپایف ۶  
  المت کبیسپایف ۶       المت کبیسپایف ۷       
  حاتم محمود ۵       حاتم محمود ۶       
  مهدی المسعودی ۰  

شانس مجدد

بخش اول

فرصت ۲ فرصت ۳ مدال برنز
  ریوندر سینگ ۲  
  یون وونچول ۶       یون وونچول ۶  
           حمید سوریان ۵  
             یون وونچول ۸
             آرسن ارالیف ۰
             
                 
      

بخش دوم

  فرصت ۱ فرصت ۲ فرصت ۳ مدال برنز
  اسپنسر مانگو ۴  
  دنیز منکسه ۴       اسپنسر مانگو ۰  
           سوسلان دورادا ۸  
             سوسلان دورادا ۱۰  
             سیونگ کیم ۲  
               
               
             سوسلان دورادا ۴
             المت کبیسپایف 4F
               
               
                 
                 
                    
                    
      

منابع

  1. «نتایج وزن ۵۹ کیلوگرم مردان». اتحادیه جهانی کشتی. دریافت‌شده در ۹ سپتامبر ۲۰۱۵.