مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان

مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵
آزاد فرنگی زنان
۵۷ کیلو ۵۹ کیلو ۴۸ کیلو
۶۱ کیلو ۶۶ کیلو ۵۳ کیلو
۶۵ کیلو ۷۱ کیلو ۵۵ کیلو
۷۰ کیلو ۷۵ کیلو ۵۸ کیلو
۷۴ کیلو ۸۰ کیلو ۶۰ کیلو
۸۶ کیلو ۸۵ کیلو ۶۳ کیلو
۹۷ کیلو ۹۸ کیلو ۶۹ کیلو
۱۲۵ کیلو ۱۳۰ کیلو ۷۵ کیلو

نوشتار اصلی:مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵

مسابقات کشتی ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود در ۲۱شهریور(۱۲ سپتامبر)در لاس وگاس آمریکا برگزار میشود.

مدال آوران ویرایش

طلا جردن باروز
  ایالات متحده آمریکا
نقره اونوربات پروجاو
  مغولستان
برنز نارسینگ پانچام یاداو
  هند
انور گدویف
  روسیه

نتایج ویرایش

نیمه نهایی فینال
  اونوربات پروجاو 4  
  نارسینگ پانچام یاداو 4       اونوربات پروجاو 0
  انور گدویف 3       جردن باروز 10
  جردن باروز 4  

نیمه بالایی ویرایش

بخش ۱ ویرایش

  مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک هشتم مرحله یک چهارم نهایی
      
           دن پالینکاس 3  
           کریستیان سارکو 8  
             کریستیان سارکو 0  
             اونوربات پروجاو 10  
           اونوربات پروجاو 7  
           گونگ بیونگ مین 2  
             اونوربات پروجاو 6
             زلیم خان خادجیف 4
           چونگیائو ژانگ 0  
           زلیم خان خادجیف 10  
             زلیم خان خادجیف 4F  
             آگوستو میدانا 0  
           جئورجیوس ساوولیدیس 10       
           آگوستو میدانا 10       
      

بخش ۲ ویرایش

  مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک هشتم مرحله یک چهارم نهایی
      
           ویلهلم مایر 0  
           گریگور گریگوریان 10  
             گریگور گریگوریان 0  
             لیوان لوپز 6  
           لیوان لوپز 16  
           ژیکر زاکیرف 6  
             لیوان لوپز 5
             نارسینگ پانچام یاداو 16
           هانوک راشامین 2  
           نارسینگ پانچام یاداو 14  
             نارسینگ پانچام یاداو 4  
             سونر دمیرتاش 3  
           سونر دمیرتاش 11       
           امیر‌خان ویسالیموف 0       
      

نیمه پایین ویرایش

پخش ۳ ویرایش

  مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک هشتم مرحله یک چهارم نهایی
      
           رشید قربانف 12  
           تالگت ایلیاسوف 2  
             رشید قربانف 2  
             علی شعبان‌اف 1  
           مارتین اوبست 2  
           علی شعبان‌اف 0  
             رشید قربانف 2
             انور گدویف 6
           استفان ریچموت 0  
           جبرییل حسن‌اف 8  
             جبرییل حسن‌اف 0  
  اسناگ کاستلی 0         انور گدویف 4  
  انور گدویف 11       انور گدویف 11       
  فرانسیسکو سولر 0       سوساکه تاکاتانی 0       
  سوساکه تاکاتانی 8F  

پخش ۴ ویرایش

  مرحله یک سی و دوم مرحله یک شانزدهم مرحله یک هشتم مرحله یک چهارم نهایی
  گئورگی ایوانوف 4  
  یامبر کولاشویلی 5       یامبر کولاشویلی 10  
  کریستیان آنگوییان 5       کریستیان آنگوییان 0  
  پدرو روچا 2         یامبر کولاشویلی 2  
  ایشان آبیراتا 0         علیرضا قاسمی 3  
  اوقنی ندآلکو 4F       اوقنی ندآلکو 4  
  علیرضا قاسمی 12       علیرضا قاسمی 4  
  کارملو لومیا 1         علیرضا قاسمی 0
  گورگن باقداساریان 0         جردن باروز 5
  میهایل ناگی 11       میهایل ناگی 7  
  ناربک ایسابکوف       عظمت سوفیف 2  
  عظمت سوفیف ب         میهایل ناگی 0  
  یون بالفور 2         جردن باروز 11  
  اولگ زاخارویچ 7       اولگ زاخارویچ 0       
  جردن باروز 5       جردن باروز 10       
  کریستیان برزوزووسکی 2  

رپشارژ ویرایش

بخش اول ویرایش

فرصت ۲ فرصت ۳ مدال برنز
  گونگ بیونگ مین 7  
  کریستیان سارکو 5       گونگ بیونگ مین 2  
           زلیم خان خادجیف 10  
             زلیم خان خادجیف 12
             نارسینگ پانچام یاداو 8F
             
                 
      

بخش دوم ویرایش

  فرصت ۲ فرصت ۳ فرصت ۴ مدال برنز
  کریستیان برزوزووسکی 8  
  اولگ زاخارویچ 0       کریستیان برزوزووسکی 5  
           میهایل ناگی 2  
             کریستیان برزوزووسکی 3  
             علیرضا قاسمی 8  
               
               
             علیرضا قاسمی 0
             انور گدویف 8
               
               
                 
                 
                    
                    
      

منابع ویرایش