مسخ (رمان کوتاه)

در افسانه‌ها به تغییر شکل و دگردیسی افراد و اجسام از شکل اولیه به شکلی زشت‌تر مَسخ گفته می‌شود. در برخی داستان‌ها آن را یکی از انواع تناسخ به‌شمار آورده‌اند.

باورهای اسلامی دربارهٔ مسخویرایش

به تصریح قرآن در امت‌های پیشین مسخ صورت پذیرفته‌است و گروهی از گناهکاران به صورت میمون و خوک درآمده اند. در این باره رجوع کنید به بقره۶۵، مائده۶۰، اعراف۱۶۶.

باید توجه داشت که مسخ به نوعی تناسخ است! زیرا به هرحال روح به بدن جاندار بازمی گردد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • لغتنامه دهخدا، سرواژه مسخ.
  • اندیشه اسلامی جلد ۱ تألیف جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی.