مسی (Messi) عادتاً با کشور زاموآ و ناحیهٔ آمادای و بخصوص گیزیل بوندا ذکر می‌شود و مربوط می‌گردد. با ناحیهٔ قبیله ماننایی تائورلی نیز هم مرز بوده و بعدها ناحیهٔ مرزی ماننا در مرز پارسوا شناخته می‌شد.[۱]،

مسو
نمای یک شهر‌دژ
خطای لوآ: Coordinates not found on Wikidata.
ناممسو
کشورایران
استانآذربایجان
اطلاعات اثر
نام‌های دیگرمسی
نام‌های قدیمیمسی‌یان
نوع بناناحیه، سرزمین
کاربریسکونت‌گاه
دیرینگیآغاز هزارهٔ یکم
بانی اثرمسییان
ماد و ماننا قرن ۹ تا ۷ پ. م.

موقعیت دژ مسی‌یان ویرایش

قلعهٔ بزرگ و کوهستانی مسو که مردم به سبب حملهٔ آشور ناسیراپال دوم - ۸۸۳ تا ۸۵۹ پ. م.- در آن پنهان شده بودند محتملا در خط مقّسم‌المیاه گیلزان و زاموا واقع بود و بعدها جزو ماننا شده بود. این قلعه در قسمت علیای رود جغتو قرار داشت.

دومین حمله به مسی‌یان ویرایش

شامشی آداد پنجم پادشاه آشور در سال - ۸۲۰ پ. م. - از کوه کولار گذشت، هدایای تقدیمی پادشاه واقع در جنوب دریاچه وان و قبایل ماننا و ساکنان پارسوا را اخذ و از کشور مسی‌یان عبور کرده به بخش علیای رود جغتو رفت. وی در این نقاط تعداد کثیری دام متعلق به مسی‌یان را تصرف کرد. جزو این دام‌ها گذشته از دام‌های شاخدار خُرد و کلان و خران و اسبان تعداد زیادی شتر دو کوهان که به تازگی در خاک ماد پدید آمده بودند و وجود داشت، گرفت [۲]. دهکده‌ها و نقاط مسکونی بسیاری را آتش زد و مسی‌یان تلفات زیاد دادند. آنگاه آشوریان به کوهستان گیزیل بوندا که ناحیهٔ مجاور دریاچه اورمیه را از سرزمین ویژهٔ ماد جدا می‌کرد، روی آوردند.

پانویس ویرایش

  1. کتیبهٔ شامشی آداد پنجم و آشور ناسیراپال و کتیبهٔ آداد نراری سوم
  2. محتملا این شتران همراه قبایلی بودند که از آسیای میانه به آنجا آمده بودند

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش