باز کردن منو اصلی

درگاه ماد

دانش  جغرافیا     تاریخ     دین     جامعه     فناوری     هنر     فلسفه   


Median Empire.jpg

ماد نام یکی از اقوام ایرانی تبار است. بسیاری از مورخان باستان، به صراحت، مادها را «آریایی» خوانده‌اند. واژگان بازمانده از گویش مادی [مانند: Farnah (= فر)؛ Paradayda (= پردیس)؛ Vazraka (= بزرگ)؛ Vispa (= همه)؛ Spaka (= سگ)؛ Mitra (= مهر)؛ Xshayathia (= شاه)] در زبان پارسی باستان، و نیز تصریح «استرابون» به «آریایی» بودن زبان مادها و پیوند و همسانی آن با زبان‌های پارس و بلخ و سغد و سکاها و نیز کلام داریوش بزرگ ـ که زبان مادها و پارس‌ها را در یک گروه قرار می‌دهد، نشانهٔ از «آریایی» بودن زبان مادهاست.
ادامه...

نوشتار برگزیده

زندگی‌نامه برگزیده

نوشتارهای برگزیده

آن‌چه می‌توانید انجام دهید

  • الگوی {{درگاه|ماد}} را به نوشتارهای وابسته به ماد بیفزایید.
  • الگوی {{ماد-خرد}} را به نوشتارهای خرد ماد بیفزایید.
  • در پروژه‌های ماد همکاری کنید.
  • نوشتارهای خرد ماد را گسترش دهید.

رده‌ها

در دیگر پروژه‌های ویکی‌مدیا

ماد در ویکی‌کتاب  ماد در ویکی‌انبار ماد در ویکی‌خبر  ماد در ویکی‌گفتاورد  ماد در ویکی‌نبشته  ماد در ویکی‌واژه 
راهنما و کتاب‌ها نگاره‌ها و رسانه رویدادها گفتاوردها متون واژگان
حافظهٔ نهان سرور را پاکسازی کنید