فهرست مشاهیر تفرش

(تغییرمسیر از مشاهیر تفرش)

مشاهیر تفرش فهرستی است از مشاهیر شهرستان تفرش، که در زمینه‌های تاریخی و اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، ادبی، هنری و ورزشی فعالیت داشته و تأثیرگذار بودند. جمال‌الدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَّد ملقب به * نظامی گنجوی

دانشمندانویرایش

هنرمندانویرایش

روحانیون و علماویرایش

تاریخ‌دانویرایش

موسیقی‌دانانویرایش

سیاستمدارویرایش

پانویسویرایش

جستارهای وابستهویرایش

رده‌هاویرایش