معاهده نابرابر

معاهده نابرابر عنوانی‌ست که توسط چینی‌ها به رشته‌قراردادهای منعقد شده با جهان غرب در سده‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی اطلاق شده‌است. دودمان چینگ زیر فشار حملات و تهدید قوای بیگانه غربی مجبور دادن امتیازاتی چون حذف تعرفه تجاری و گشودن بنادر پیمانی شد. با ظهور ناسیونالیسم چینی و امپریالیسم‌ستیزی در این کشور و تلاش‌های کومینتانگ و حزب کمونیست برای اقناع مردم به اثربخشی رویکردهای متفاوت‌شان در ایستادگی برابر این معاهده، از اوایل سده ۲۰ میلادی اعتبار قرارداد رو به افول گذاشت و تا چند دهه بعد به کلی از اعتبار ساقط شد. در سال ۱۸۵۴ نیز شوگون‌سالاری توکوگاوا با پذیرش عهدنامه کاناگاوا به این معاهده تن داد. نخستین معاهده نابرابر کره اما نه با غرب بلکه با ژاپن امضا شد؛ در سال ۱۸۷۵ با قدرت‌نمایی نظامی ژاپن در حادثه جزیره گانگوا، پادشاهی چوسان چاره‌ای جز گشودن درهای خود برای ژاپن و امضای عهدنامه جزیره گانگوا در سال ۱۸۷۶ نداشت.

معاهده نابرابر
Chinese name
نویسه‌های چینی سنتی不平等條約
نویسه‌های چینی ساده‌شده不平等条约
Korean name
هانگول
불평등 조약
هانجا
不平等條約
Japanese name
کانجی不平等条約
کاناふびょうどうじょうやく

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش