مقاومت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مقاومت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:


هنر، سرگرمی و رسانه ویرایش

علم و بهداشت ویرایش

سیاست و نظامی ویرایش