مقاومت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مقاومت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:


هنر، سرگرمی و رسانه

علم و بهداشت

سیاست و نظامی