منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یا ناوگان جنوب و منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جزء چهار منطقه اصلی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران،به مرکزیت بندر عباس در منطقه جنوب ایران در استان هرمزگان مستقر می‌باشد.


منابعویرایش