مهرداد پنجم

(تغییرمسیر از مهرداد پنجم پنتوس)

مهرداد پنجم پنتوس یا مهرداد نیکوکار (Μιθριδάτης ὁ εὐεργέτης:یونانی)[۱] هفتمین پادشاه ثروتمند پادشاهی پنتوس بود. وی یک مقدونیه‌ای یونانی ایرانی تبار بود. وی فرزند فارناک یکم پنتوس پنجمین پادشاه پونتوس و نیسا بود.

بن مایهویرایش

  1. Erciyas, Wealth, aristocracy and royal propaganda under the Hellenistic kingdom of the Mithradatids in the Central Black Sea Region in Turkey p.122