مو ارابه‌ران

مو ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۱۳m ۲۵.۷s
میل +۳۸° ۲۹' ۰۴"
قدر ظاهری (V)+۴.۸۲
فاصله۱۶۲ ± ۱۱ ly
(۵۰ ± ۳ pc)
رده طیفیA4Vm
نام‌گذاری‌های دیگر
11 Aurigae, HR 1689, HD 33641, BD+38°1063, FK5 192, HIP 24340, SAO 57755, GC 6375
منابع

مو ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش