مَکا نام یکی از ساتراپی‌های ایران در دوران امپراطوری هخامنشیان، بوده است .

نام مکا قبل از فتح توسط داریوش بزرگ، گدروزی بوده است.

اشکانیان و بعدها در عهد ساسانیان (تحت عنوان مازون) بوده است.

جغرافیا ویرایش

ساتراپی مکا به لحاظ موقعیت جغرافیایی با بلوچستان کنونی که هم اکنون بخشی از آن در خاک ایران و بخش دیگر در کشور پاکستان قرار دارد مطابقت می‌کند.[۱]  

همچنین برخی معتقداند این ساتراپی احتمالا کشور های بحرین، امارات متحده عربی بعلاوه بخش های شمالی عمان کنونی را نیز در بر می گرفته است.[۲]

بسیاری از مورخان نیز ساتراپی مکا را منطبق بر ساتراپی گدروزیا دانسته اند و تمایزی بین این دو ساتراپی قائل نمی‌شوند و بر این باوراند که گدروزیا نامی بوده است که از سوی یونیان به ساتراپی مکا گفته می‌شد.[۳]

منطقه باستانی به نام دیو چر در این مکان است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. FLEMING, DAVID (1993). "Where was Achaemenid India?". Bulletin of the Asia Institute. 7: 67–72. JSTOR 24048427.
  2. "Maka". Archived from the original on 12 January 2012. Retrieved 10 January 2020.
  3. FLEMING, DAVID (1993). "Where was Achaemenid India?". Bulletin of the Asia Institute. 7: 70. JSTOR 24048427.