میرزا عبدالواسع مجتهد زنجانی

سید عبدالواسع حسینی زنجانی ( ۱۲۹۱ - ۱۲۳۵ قمری در زنجان) مرجع تقلید ، مجتهد و تولیت مسجد و مدرسه سید و امام جمعه زنجان بود. او فرزند سید محمد مجتهد سردانی مرجع تقلید و عالم بزرگ زنجانی بود.

سید عبدالواسع در سال ۱۲۳۵ ه. ق در زنجان متولد شد. ادبیات و مقدمات معموله را در زنجان از محضر علما فراگرفت، سپس به دارالعلم اصفهان رفت و از علامه آقا سید محمد باقر طارمی استفاده کرد و در جوانی اجازه اجتهاد از استاد خود گرفت. او در مدرسه چهارباغ اصفهان هم بحث میرزای شیرازی بوده است.

وی در بیست و شش سالگی به زنجان بازگشت و مشغول تدریس، تالیف و اقامه جمعه و جماعت گردید. تولیت مدرسه سید نیز با وی بوده‌است. او اولین فرد از خاندان مجتهد زنجانی است که امامت جمعه زنجان را به عهده گرفته‌است.

سید عبدالواسع با این که مجتهد و مرجع تقلید بود ولی خود منبر میرفت و نوحه و روضه خوانی امام سوم شیعیان حسین بن علی را می نمود.

او در تاریخ ۱۲۹۱ ه. ق درگذشت و در آرامگاه مجتهدی زنجان مدفون است.

آیات سید ابوالفضائل حسینی زنجانی، میرزا محمود حسینی زنجانی، سید عزالدین حسینی زنجانی، سید محمد حسینی زنجانی از فرزندان و نوادگان او هستند.

مزار میرزا عبدالواسع مجتهد زنجانی در مقبره مجتهدی زنجان

آثار و تالیفاتویرایش

منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش